Reklama

Elektroenergetyka

Projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej po uzgodnieniach

Fot. Pixabay / ilustracyjne
Fot. Pixabay / ilustracyjne

Projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej przeszedł uzgodnienia i został skierowany na Komitet ds. Europejskich. Projektowana regulacja m. in. rozszerza system świadectw efektywności energetycznej o podmioty wprowadzające do obrotu paliwa.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wprowadzający do obrotu paliwa będą zobowiązani do osiągnięcia określonej na poszczególne lata oszczędności energii finalnej. Obowiązek ten ma stopniowo rosnąć - od 0,2 proc. w 2021 do 1 proc. w 2030 r. Do 2025 r. częściowo będzie można ten obowiązek zrealizować za pomocą opłaty zastępczej.

Katalog przedsięwzięć objętych systemem świadectw efektywności energetycznej rozszerzono o wymianę lub modernizację pojazdów drogowych lub kolejowych, czy ograniczenie strat sieciowych przy dystrybucji paliw ciekłych. Pojawia się też modernizacja czy naprawa urządzeń sieciowych, czy to w sieciach do przesyłania energii elektrycznej, czy też ciepła lub chłodu. Prezes URE ma co roku zbierać i publikować informacje na temat uzyskanych w ten sposób oszczędności energii. 

Projekt zakłada powołanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. W projekcie wymienia się instytucje, które będą mogły korzystać z tego rejestru. Byłyby w nim gromadzone dane o zrealizowanych projektach efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych, czyli finansowanych z funduszy publicznych i zagranicznych.(PAP)

Źródło:PAP

Komentarze