Reklama

Elektroenergetyka

PFR przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, budującej blok w Jaworznie

Fot.: commons.wikimedia.org; Marek Ślusarczyk
Fot.: commons.wikimedia.org; Marek Ślusarczyk

Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która buduje blok węglowy o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Fundusz, będący stroną umowy inwestycyjnej, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł – podała spółka.

Przedstawiciele Tauronu podkreślają, że domknięcie finansowania na budowę bloku to duży sukces i gwarancja zakończenia tej inwestycji, która jest już zaawansowana w 85 proc.

Jak podała w czwartek spółka Tauron Polska Energia, w rezultacie transakcji Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych stał się wspólnikiem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT).

Umowa inwestycyjna, której stronami są Tauron Polska Energia, NJGT oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju), została zawarta 28 marca 2018 r.

Na jej podstawie Fundusze - najpierw Fundusz Kapitałowy, a następnie Fundusz Dłużny - zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT będącej obecnie jednoosobową spółką Tauron Polska Energia. Opłacanie kolejnych transz i ich wysokość jest uzależniona od ponoszenia wydatków NJGT.

„Domknięcie finansowania na budowę bloku węglowego w Jaworznie w trudnym otoczeniu regulacyjnym jest bez wątpienia dużym sukcesem. Jest również gwarantem zakończenia inwestycji, co nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy polskich podmiotów. Zaawansowanie budowy przekroczyło 85 proc.” - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

„Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji technologicznych do rozruchu oraz inne prace przygotowawcze do pierwszej synchronizacji bloku, która planowana jest w II kwartale 2019 roku. Oznacza to , że już niebawem projekt wejdzie w fazę finalizacji, by w 2019 r. blok mógł dostarczać energię do polskich domów i przedsiębiorstw” - dodał Borda.

„Mam dużą satysfakcję, że środki finansowe, którymi poprzez Fundusze, zarządza PFR wspierają kluczowe projekty inwestycyjne realizowane dla dobra polskiej gospodarki, takie właśnie jak Nowe Jaworzno Grupa Tauron” - zaznaczył prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Wiceprezes Tauron Polska Energia ds. finansów Marek Wadowski przypomniał, że budowa bloku w Jaworznie to największa inwestycja Grupy Tauron, która jeszcze trzy lata temu była zagrożona. Dzięki pozyskaniu środków finansowych, w tym również z PFR, będzie można dokończyć budowę jednostki zgodnie z harmonogramem przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników zadłużenia Grupy na poziomie gwarantującym stabilność finansową – podkreślił Wadowski.

Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Tauron Polska Energia. co najmniej 50 proc. plus 1 udział.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Tauron Wytwarzanie i rozpoczęła działalność w kwietniu 2017 roku. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego do realizacji projektu pozwala na ograniczenie wpływu wydatków związanych z inwestycją na bilans Grupy Tauron.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno, którego budowa ma kosztować ponad 6 mld zł, rocznie wytworzy ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy Tauron. Specjaliści wyliczyli, że po zakończeniu inwestycji do atmosfery trafi o 2 mln ton dwutlenku węgla mniej. Blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytywania CO2 ze spalin. Sprawność wytwórcza nowego bloku przekroczy 45 proc.(PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama