Reklama

Elektroenergetyka

Prezes PGNiG TERMIKA wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), działając na podstawie uprawnień statutowych, 9 lipca 2020 roku w głosowaniu jawnym, dokonał wyboru Wiceprezesa Zarządu XI kadencji.

Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych został Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA (od 29 czerwca br. członek Zarządu PTEZ).

Zarząd PTEZ kieruje całokształtem działań Towarzystwa. Składa się z 6 – 10 osób,
w tym Prezesa i trzech Wiceprezesów. Członkami Towarzystwa są osoby zawodowo związane z branżą elektroenergetyczną.

PGNiG TERMIKA aktywnie uczestniczy w pracach Towarzystwa. W zespołach roboczych bierze udział co najmniej 20 specjalistów PGNiG TERMIKA.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zostało założone w październiku 1991 roku. Działalność PTEZ obejmuje wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, zarówno pod kątem problemów i wyzwań, z którymi sektor musi się zmierzyć, jak również podejmowania rozwiązań na gruncie legislacji, ekonomii oraz aspektów technicznych i organizacyjnych, a także skupia się na promowaniu rozwoju kogeneracji w Polsce.

PGNiG/mat. prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama