Reklama

Elektroenergetyka

Polska energetyka w obliczu innowacji

Fot. Polska Grupa Energetyczna
Fot. Polska Grupa Energetyczna

W dniach 21-22 marca br. w Krynicy odbywa się konferencja naukowa pn. „Polska energetyka w obliczu innowacji”, organizowana przez Polską Grupę Energetyczną.

W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele świata nauki z Polski i zagranicy (m.in. Uniwersytet Stanforda) oraz reprezentanci wszystkich linii biznesowych funkcjonujących w ramach Polskiej Grupy Energetycznej.

„Stoimy przed szeregiem wyzwań związanych z wielkoskalową energetyką, ciepłownictwem, czy sprzedażą energii (…) Chcemy się dowiedzieć, jakie Państwo, jako świat nauki, macie dla nas rozwiązania” - mówił podczas otwarcia konferencji Paweł Śliwa, wiceprezes spółki ds. innowacji.

Wiceprezes zwrócił uwagę, że współczesne przedsiębiorstwa energetyczne realizują szereg usług, do których należy nie tylko dostarczanie energii. Jego zdaniem dążenie do „energetyki jutra” oznacza m.in. uwzględnianie w planach biznesowych uwarunkowań związanych np. z troską o środowisko naturalne. W oczywisty sposób prowadzi to do konstatacji, że jako niezbędne jawi się tutaj opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających realizację tych ambitnych założeń.

Paweł Śliwa podkreślał, że „w Grupie Kapitałowej PGE innowacje są zaszczepione na każdym etapie łańcucha wartości - rozpoczynając od wydobycia, poprzez wytwarzanie i kończąc na sprzedaży energii”. Wiceszef spółki dodał, że choć obecnie prowadzi ona 99 projektów, w których realizowana jest współpraca ze światem nauki, to firma nadal otwarta jest na dialog. „Chcemy przekazać dziś Państwu, jakie stoją przez nami wyzwania i zaczerpnąć z Waszych rozwiązań”. Paweł Śliwa wyraził również nadzieję, że krynicka konferencja będzie „pierwszą z wielu” podobnych wydarzeń, ukierunkowanych na wzmacnianie synergii pomiędzy grupą kapitałową, a szeroko rozumianym światem nauki.

List do uczestników konferencji wystosował również minister energii Krzysztof Tchórzewski, który objął wydarzenie patronatem honorowym. Podkreślał on, że choć potrzeba transformacji w sektorze energetycznym jest wyraźna, to równocześnie cechuje się on „niską tolerancją na ryzyko”. Minister zauważył, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wymaga sprawnej kooperacji pomiędzy przemysłem, światem nauki oraz administracją rządową. „Wyrażam nadzieję, że podczas tej konferencji uda się Państwu znaleźć odpowiedzi na wiele wyzwań stojących przed polską energetyką” - zakończył szef resortu energii.

Ze względu na problemy zdrowotne w konferencji nie mógł wziąć udziału Henry Baranowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Wystosował on jednak list do uczestników, w którym podkreślał skalę wyzwań stojących przed branżą: „Energetyka znajduje się dziś w momencie przełomowym, a nowe wyzwania stawiane przed branżą, wymagają od nas wszystkich wiele wysiłku i zaangażowania. Od kilku lat jesteśmy świadkami zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze energetycznym. Kluczową rolę w tych przeobrażeniach odgrywają innowacje”. Prezes Baranowski dodał również m.in., że „PGE Polska Grupa Energetyczna chce być kreatorem tych zmian i pionierem na polskim rynku energetycznym (…) W PGE rozumiemy jak ważne jest rozwijanie perspektywicznych technologii z zakresu wytwarzania i magazynowania energii, klastrów, mikrosieci, elektromobilności, smart grid czy smart home. Polska i cały świat potrzebują innowacji oraz kreatywnego podejścia do zmian zachodzących w sektorze energetycznym” - dodał. 

Reklama

Komentarze

    Reklama