Reklama

Elektroenergetyka

Poczta Polska coraz bardziej „zielona”

Fot. Twitter/@PocztaPolska
Fot. Twitter/@PocztaPolska

Audyt energetyczny Spółki za rok 2020 wykazał postęp w zakresie redukcji zużycia surowców, oddziałujących na środowisko naturalne. Dzięki przemyślanemu gospodarowaniu energią i paliwem, Poczcie Polskiej udało się nie tylko zaoszczędzić środki finansowe, ale także ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 

Poczta Polska zmniejszyła wykorzystanie energii w 2020 roku o 4 025 831,24 kWh, w porównaniu z rokiem 2016, co przełożyło się na zmniejszenie emisji CO2 o 16 319 ton rocznie. Audyt energetyczny Spółki przeprowadzony za 2020 rok objął 4724 lokale i budynki, 5928 środków transportu i około 168 900 urządzeń. Jego wyniki pokazały, że dzięki m.in. inwestycjom w modernizację oświetlenia w wybranych obiektach Poczta znacząco mniejsza zużycie energii, a tym samym ślad węglowy prowadzonej działalności.

– Jedną z inicjatyw strategicznych realizowanych w perspektywie lat 2021-2023 jest „Zielona Poczta”. Prowadzimy wiele działań mających na celu redukcję zużywanych paliw i energii, które zmniejszają koszty prowadzonej przez nas działalności, a jednocześnie przyczyniają się istotnie do redukcji emisji CO2. Poczta Polska jako największa spółka infrastrukturalna i logistyczna w kraju dba o wdrażanie pro-ekologicznych rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści nie tylko Poczcie, ale też wszystkim mieszkańcom naszego kraju – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. 

Proekologiczna polityka Spółki przekłada się na szereg korzyści, z których najważniejsze to: obniżenie kosztów zużycia energii, zidentyfikowanie przedsięwzięć skutkujących poprawą efektywności energetycznej, a także możliwość uzyskania częściowego zwrotu nakładów z tytułu pozyskania świadectw efektywności energetycznej – „białych certyfikatów”.  

W ubiegłych latach Poczta Polska przeprowadziła gruntowną modernizacje oświetlenia w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych, czyli sortowniach przesyłek, w Komornikach, Lisim Ogonie, Pruszczu Gdańskim, Warszawie i we Wrocławiu. Dzięki podjętym działaniom, w znaczący sposób udało się ograniczyć zużycie energii elektrycznej, obniżyć koszty funkcjonowania kluczowej infrastruktury. W roku 2021 – w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych – Spółka unowocześnia system oświetlenia w lubelskiej sortowni oraz  w budynku całodobowej Poczty Głównej w Warszawie. Wyboru obiektów, w których modernizowane jest oświetlenie, dokonano w oparciu o wcześniej wykonane analizy, dotyczące zużycia energii elektrycznej. 

Zgodnie z zapisami Strategii na lata 2021-2023, rozwojowi usług Poczty Polskiej będzie towarzyszyć idea zrównoważonego rozwoju i dbałość o ekologię. Istotne inicjatywy w tym obszarze dotyczą m.in. rozwoju floty elektrycznych samochodów oraz stacji ich ładowania. W planach jest budowa magazynu energii i jego podłączenie do instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli na ładowanie i późniejsze przekazywanie magazynowej energii samochodom elektrycznym Poczty Polskiej. Połączenie systemu elektrycznego (fotowoltaika i stacje ładowania) z systemem transportowym Spółki mogą stanowić innowację procesową i technologiczną. Celem jest zmniejszenie emisji CO2 przez flotę i infrastrukturę i niższe koszty funkcjonowania firmy. 

Warto przypomnieć, że w czerwcu br. Poczta Polska otrzymała ostatnie z 1000 zakontraktowanych nowych samochodów dostawczych. Auta spełniają wyśrubowane normy w zakresie emisji spalin, co przekłada się nie tylko na zwiększenie potencjału logistycznego Spółki, lecz także na zysk środowiskowy.  

Reklama
Reklama

Poczta Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, koncentruje się nie tylko na wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, lecz także na edukacji ekologicznej czy dystrybucji artykułów biodegradowalnych. W placówkach pocztowych dostępne są m.in. adresowane do najmłodszych czytelników wydawnictwa i gadżety edukacyjne, poświęcone tematyce segregacji śmieci i recyclingu. Coraz większym zainteresowaniem Klientów cieszy się także szeroki asortyment toreb biodegradowalnych, eko-galanterii i eko-zabawek.  

Ponadto, Poczta Polska oraz Lasy Państwowe zawarły na początku br. porozumienie o współpracy w zakresie przedsięwzięć prośrodowiskowych. Na jego mocy pracownicy Poczty Polskiej, na zasadach wolontariatu pracowniczego, sadzą lasy na terenach zarządzanych przez LP. 

U podstaw proekologicznych działań Spółki leży przekonanie o synergicznych korzyściach: modernizacja i unowocześnienie posiadanej infrastruktury zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność Poczty Polskiej, a dodatkowo przyczyni się do ograniczenia kosztów, związanych ze zmniejszeniem zużycia surowców.  

Poczta Polska/Mat. prasowe 

Reklama

Komentarze (1)

  1. Sergiusz

    Za publiczne pieniądze to i polskie górnictwo może być zielone i ekologiczne. Jaką dużą to ostatnio dotację otrzymała Poczta Polska od Pana ministra? 200mln zł? Nie dość, że dotujemy kolosa na glinianych nogach to jeszcze za usługi też płacimy nie mało. Bo list polecony z kopertą to już ponad 12 złotych. Gdyby nie konieczność formalna, dostarczania dokumentów papierowych, to większość chętnie przerzuciłaby się już na korespondencje elektroniczną.

Reklama