Reklama

Elektroenergetyka

PKEE: podatek węglowy powinien ograniczać import prądu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Istotą rozważanego przez KE granicznego podatku węglowego powinno być ograniczenie importu energii elektrycznej z krajów trzecich, gdzie produkcja nie jest obciążona systemem opłat za emisje - ocenia Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

W ramach tzw. europejskiego zielonego ładu Komisja Europejska planuje prowadzenie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzglednieniem emisji CO2 (CBAM).

Zgodnie z opublikowanym w środę stanowiskiem, PKEE optuje za objeciem tym instrumentem importu energii elektrycznej z krajów trzecich niepodlegajacych regułom unijnego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych - EU ETS.

Jak podkreślił Komitet, w latach 2017-2019 import energii elektrycznej spoza UE wzrósł o 700 proc., powodujac wytworzenie dodatkowych 11 milionów ton emisji CO2.

W zwiazku z tym, z˙e energia ta została wytworzona w instalacjach, które nie podlegały rygorystycznym przepisom o ochronie srodowiska, nie zapewniło to panstwom członkowskim Unii Europejskiej funduszy, które mogłyby byc´ wykorzystane do wspierania transformacji energetycznej w UE - wskazano. PKEE przywołał też analizę, z której wynika, iż w samym tylko 2019 r. w wyniku importu energii elektrycznej z krajów trzecich, pan´stwa członkowskie UE straciły przeszło 600 mln euro przychodów.

Srodki te mogłyby wesprzec wdrazanie niskoemisyjnych zródeł energii czy rozwój nowych technologii, wzmacniaja?c tym samym wysiłki UE w dazeniu do osiagniecia ambitnych celów klimatycznych - wskazał PKEE.

W ocenie komitetu, zapewnienie efektywnego i rzeczywistego wsparcia panstwom członkowskim stojacym przed najwiekszymi wyzwaniami w zakresie transformacji energetycznej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji polityki klimatycznej. Nowe srodki umozliwiłyby im zwiekszenie ambicji w tym zakresie przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka obnizenia poziomu zycia obywateli - podkreślił Komitet.

PKEE to stowarzyszenie polskiego sektora elektroenergetycznego. Działalność Komitetu koncentruje się na zagadnieniach funkcjonowania branży w gospodarce rynkowej i wyzwaniach przed nią stojących, w związku m.in. z polityką klimatyczną UE.

  • PKEE

Komentarze