Reklama

Elektroenergetyka

PGE wdraża innowacyjny projekt „Mam ciepło”

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Zdalne zarządzanie energią elektryczną wykorzystywaną do ogrzewania wody – taki projekt został pilotażowo zdrożony w PGE Obrót z Rzeszowa. Spółka zajmuje się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych.

Innowacyjna usługa została zgłoszona w ramach akceleratora STARTUP SPARK działającego w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który łączy kreatywne startupy z infrastrukturą i zasobami dużych przedsiębiorstw. Obecnie projekt jest prowadzony przez Akcelerator PGE.

Projekt „Mam ciepło”, którego pełna nazwa to Optymalizacja Poboru Energii – Mini DSR, został uruchomiony pod koniec 2018 r. System oparty jest na zastosowaniu innowacyjnych bramek sterująco – pomiarowych, umożliwiających zdalne zarządzanie zużyciem energii i wykorzystanie domowych instalacji jako źródła usługi DSR (redukcji popytu) w skali mikro.

Jak poinformował PAP prezes Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski, projekt „Mam Ciepło” ilustruje podejście do innowacji całej Grupy. „Opieramy się na własnym potencjale organizacyjnym, ale jesteśmy także nastawieni na współpracę z zewnętrznymi podmiotami. Wybieramy rozwiązania, które testujemy i przygotowujemy do komercjalizacji na bazie infrastruktury sprzedażowo-obsługowej PGE Obrót” – dodał.

PGE Obrót realizowała projekt w dwóch fazach. W pierwszym etapie ankietowo badani byli wybrani klienci spółki. Druga faza to pilotaż rozwiązania, polegający na zamontowaniu wskazanej grupie urządzeń pomiarowo – sterujących.

Jak zaznaczył prezes PGE Obrót Robert Choma, pozytywne wyniki pilotażu otworzą drogę do wdrożenia usługi w pełnym zakresie. „Usługa ma docelowo m.in. umożliwiać bilansowanie zużycia prądu i dopłat za przejęcie nadwyżek. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe też będzie interwencyjne włączanie i wyłączanie urządzeń grzewczych według aktualnych warunków w sieci energetycznej” – wyjaśnił.

PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów.

O projekcie „Mam Ciepło” przedstawiciele PGE dyskutowali m.in. na ubiegłotygodniowej konferencji w Krynicy Zdroju „Polska energetyka w obliczu innowacji”.

jw/PAP

  • PGE
Reklama

Komentarze

    Reklama