Reklama

Elektroenergetyka

PGE rezygnuje z projektów i programów wartych ponad miliard złotych

Fot. PGE
Fot. PGE

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej rezygnuje z projektów i programów nieprzynoszących oczekiwanych korzyści dla Grupy PGE, które zostały zaplanowane na lata 2020-2024. Łączna wartość tych projektów to ponad miliard złotych.

Zgodnie z zapowiedzią zarządu PGE o konieczności podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych w spółkach Grupy Kapitałowej PGE, w wyniku analizy projektów pod kątem ich efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową oraz rekomendacji Komitetów: Inwestycyjnego, Teleinformatyki, Rozwoju Biznesu i Innowacji w PGE zarząd postanowił zamknąć projekty i programy o łącznej wartości ponad miliard złotych. Planowane wydatki na te projekty w roku 2020 wynosiły blisko 200 milionów złotych, skumulowane oszczędności w związku z ich zamknięciem wyniosą ponad miliard złotych w ciągu najbliższych 5 lat.

W oparciu o wszechstronną analizę zarząd PGE podjął decyzję o zamknięciu, bądź
o ograniczeniu zakresu zadań, projektów i programów z obszarów Badań i Rozwoju, ICT i inwestycji, na łączną kwotę ponad miliard  złotych. Decyzja ta jest związana z konsekwentnie realizowaną polityką zarządu PGE mającą na celu uporządkowanie działalności Grupyi skoncentrowanie aktywności na podstawowej działalności oraz kluczowych, przynoszących marżę projektach –
informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy EnergetycznejPlany optymalizacji i racjonalizacji działań mieliśmy już przed pandemią COVID-19 znając wyniki finansowe Grupy PGE za rok 2019, ale teraz, w obliczu zaistniałych okoliczności, tym bardziej musimy rozważnie gospodarować naszymi zasobami. Postanowiliśmy akumulować gotówkę i w przyszłości, po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, rozsądnie ją inwestować zwiększając przewagę konkurencyjną. Celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku, również poprzez fuzje i przejęcia, które wymagają środków, a także poprzez inwestycje w rozwój, czyli realizację ambitnych projektów, dzięki którym będziemy zmierzać w zielonym kierunku  dodaje Wojciech Dąbrowski.

W ubiegłym tygodniu Grupa PGE poinformowała o zmniejszeniu o połowę zaangażowania w projekty sponsorskie. Nadal trwają prace analityczne nad kolejnymi projektami i zadaniami w Grupie PGE pod kątem efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową. Spółka będzie o wynikach tych prac na bieżąco informować.

  • PGE
Reklama

Komentarze

    Reklama