Reklama

Elektroenergetyka

Opłata mocowa. Dlaczego i po co?

Fot. Eneria
Fot. Eneria

Od początku 2021 roku rachunki za prąd wzrosną o tzw. opłatę mocową. Co to jest i dlaczego się ją pobiera?

Opłata mocowa to dodatkowy składnik rachunku za energię elektryczną wprowadzony na mocy przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy. Dokument ten miał na celu przygotować polski system elektroenergetyczny na wyzwania związane z jego transformacją w kierunku zmniejszenia emisyjności. Pomóc ma w tym m.in. opłata mocowa.

Reklama
Reklama

Ustawa o rynku mocy tworzy system wsparcia dla elektrowni (czyli właśnie rynek mocy), którym będzie przysługiwało wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy. Pieniądze przeznaczane na ten cel mają pochodzić właśnie z tytułu opłaty mocowej. Dzięki temu system będzie stabilniejszy i przygotowany m.in. na rozwój mocy wytwórczych w źródłach odnawialnych. 

Według przepisów, opłatą mocową zostaną objęte zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy. W przypadku tej pierwszej grupy wysokość opłaty będzie zależała od rocznego zużycia energii – poszczególne poziomy zużycia mają różne stawki, wahające się od 2,30 zł brutto za miesiąc do 12,87 zł brutto za miesiąc.

Zdecydowana większość środków wpłaconych z tytułu tzw. opłaty mocowej pochodzić będzie od przedsiębiorców. Jej wysokość będzie ustalana poprzez iloczyn ilości energii zużytej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc (tj. w przedziale od 7:00 do 22:00 w dniach roboczych) i stałej stawki 0,0762 zł/kWh. Warto zauważyć, że takie ustalenia pozwalają na pewne ”kreatywne” podejście polegające np. na przesunięciu zwiększonego zapotrzebowania przedsiębiorcy na energię elektryczną poza godziny wskazane, jako szczytowe. Co więcej, zakłady cechujące się produkcją ciągłą, inaczej odczują koszty związane z opłatą mocową niż przedsiębiorstwa pracujące w standardowych godzinach. 

Rynek mocy to konstrukcja długofalowa, mająca służyć jako trwałe wsparcie dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Niestety, będzie się ona wiązać ze wzrostem rachunków za energię. Dlatego też zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przedsiębiorcy, powinni rozważyć możliwości kompensowania tych wydatków, np. poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych czy magazynów energii.

Z tych względów z zainteresowaniem spojrzeć można na ofertę dostawców ogniw fotowoltaicznych. Na tym polu wyróżnia się szczególnie firma Eneria, która oferuje wysokiej jakości instalacje w technologii cienkowarstwowej, dysponujące istotnie większą gęstością mocy. Te nowoczesne urządzenia pozwalają wytwarzać znacznie więcej energii elektrycznej niż panele monokrystaliczne. Dodatkowo, Eneria dysponuje także szeroką paletą magazynów energii, co sprawia, że rozwiązania tej firmy są atrakcyjne dla przedsiębiorców. Instalacje słoneczne Enerii pozwolą bowiem nie tylko wyposażyć przedsiębiorstwo w dodatkowe źródło prądu oraz oszczędności, ale także umożliwią budowę systemu zasilania awaryjnego, co jest szczególnie ważne dla tych wszystkich zakładów, gdzie gwarantem zysku jest nieprzerwana praca. 

Eneria – dzięki swoim ekspertom i inżynierom – oferuje kompleksowe wsparcie przy inwestycji w fotowoltaikę, obejmujące projektowanie, montaż i serwis takich urządzeń, co czyni tę firmę szczególnie dogodnym partnerem. Firma posiada też przydatne narzędzia doboru produktów, m.in. kalkulatory wartości dofinansowania czy porównania cen paneli fotowoltaicznych.

Rozwiązaniem może być również wybudowanie kogeneracji na agregatach gazowych (współwytwarzanie), które umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła prze okres ponad 8000h/rok. Tu również warto zwrócić uwagę na ofertę Enerii. Spółka ta chwali się tym, że jej układy kogeneracyjne należą do kategorii zespołów wysokosprawnych. Oznacza to, że cechuje je maksymalnie efektywne zużycie energii pierwotnej. Taka jednostka, o mocy w przedziale od 137 kW do 4500 kW, jest w stanie ograniczyć standardowo straty generacyjne do zaledwie 8%, wykorzystując aż 92% energii pierwotnej. Taka sprawność to dodatkowe oszczędności dla przedsiębiorstw. Eneria świadczy też usługi w zakresie wynajmu jednostek prądotwórczych, co pozwala dodatkowo obniżyć koszty. Potencjalni klienci mogą liczyć na pełne wsparcie inwestycyjne i techniczne na każdym etapie transakcji. 

W dobie przemodelowania rynku energetycznego o konkurencyjności usług czy produktów zaważyć mogą niewielkie kwoty, wynikające z oszczędności osiągniętych w gospodarowaniu energią elektryczną. Dlatego też w obecnych realiach opłat ponoszonych z tytułu zakupu energii każdy przedsiębiorca powinien rozważyć, czy jego firma nie zyskałaby na instalacji takich rozwiązań, jak panele fotowoltaiczne lub kogeneracja. (Eneria / materiał sponsorowany)

Komentarze