Nowy członek zarządu Energi

7 lutego 2020, 11:11
1485853709-energa_01
Fot. Energa
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Zarząd Energi SA informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 lutego 2020 r. w skład Zarządu VI kadencji Energi SA p. Marka Kasickiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Marek Kasicki jest związany z Grupą Energa od blisko 4 lat.

Marek Kasicki od marca 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa Energi Operatora ds. Finansowych. 

Po uzupełnieniu Zarząd pracuje w następującym składzie:
- p. Jacek Goliński – prezes Zarządu Energi SA,
- p. Marek Kasicki – wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
- p. Grzegorz Ksepko – wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
- p. Adrianna Sikorska – wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
- p. Dominik Wadecki – wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych.

Energa to jeden z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Tweets Energetyka24