Reklama

Elektroenergetyka

MK proponuje zmianę rozporządzenia dot. kalkulacji współczynnika energochłonności

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby kwalifikacji odbiorcy jako przemysłowego. Projektowana modyfikacja uwzględnia w obliczeniach ulgę w opłacie kogeneracyjnej.

Na podstawie ustawy o OZE minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Przepisy dotyczące ulgi dla obiorców przemysłowych różnicują pozycję tych odbiorców w stosunku do ilości energii objętej ulgą w zależności od poziomu ich energochłonności.

Z uwagi na wprowadzenie w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji mechanizmów ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorcy przemysłowego, powstała potrzeba dostosowania rozporządzenia do zgodności z systemem ulg dla przemysłów energochłonnych - podkreśliło w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Klimatu. Chodzi o uwzględnienie w kalkulacjach ulgi kogeneracyjnej.

Jak zauważa ministerstwo, proponowane przepisy rozszerzają katalog obowiązków i opłat nałożonych na odbiorców o system wspierający energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, który należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, a które odbiorca poniósłby gdyby nie korzystał z ulg. 

MK przypomniało też, że pomoc dedykowana jest do sektorów, których konkurencyjna pozycja jest zagrożona ze względu na intensywność zużycia przez nie energii elektrycznej i ich ekspozycję z tytułu transakcji międzynarodowych. (PAP)

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama