Reklama

Elektroenergetyka

ME: Zmniejszenie wpływu energetyki na środowisko jednym z celów

Fot. www.me.gov.pl
Fot. www.me.gov.pl

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w VII edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2019. Wydarzenie odbyło się 8 kwietnia 2019 r. w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski uczestniczył w roli prelegenta w panelu plenarnym pt. polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne. Priorytety rządu w energetyce to równowaga pomiędzy trzema celami: bezpieczeństwo energetyczne, zachowanie konkurencyjności gospodarki kraju poprzez utrzymanie przystępności cen oraz zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko – podkreślił wiceminister. 

W swoim wystąpieniu wiceminister Tomasz Dąbrowski przypomniał, że w listopadzie 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Projekt tego dokumentu jest wyrazem pewnego kompromisu społeczno-gospodarczego. Przedstawia on, jak w najbliższych latach zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez zróżnicowanie miksu energetycznego i zapewnienie stabilnych i zdywersyfikowanych dostaw energii elektrycznej – powiedział wiceminister. 

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny odbył się już po raz siódmy w Gdańsku. W tym roku tematem przewodnim spotkania było hasło „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. (ME) 

Komentarze