Reklama

Elektroenergetyka

Litwa przyjęła strategię energetyczną – więcej OZE, integracja z Polską i prosumenci

Fot.: commons.wikimedia.org
Fot.: commons.wikimedia.org

Litewski parlament 21 czerwca przyjął nową strategię energetyczną. W jej ramach jako priorytetowy cel określono zlikwidowanie zależności energetycznej od Rosji. Litwini postawili sobie też ambitny cel produkcji 45% energii elektrycznej i 90% ciepła z OZE do 2030 roku. 

„Naszym głównym celem jest zakończenie litewskiej zależności energetycznej od Rosji raz na zawsze i skończenie ze statusem wyspy lub półwyspu energetycznego. Chcemy również rozwijać czystą, przyjazną dla środowiska energetykę i wdrażać innowacje pozwalające konsumentom oszczędzić, a gospodarce rosnąć” – powiedział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Nowa strategia zawiera kluczowe cele energetyczne do roku 2030 i definiuje główne kierunki rozwoju energetyki do 2050 roku.

Podstawowym celem dla litewskiej energetyki jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez synchronizację sieci energetycznej z systemem europejskim za pomocą mostu energetycznego z Polską.

Drugim projektem mającym zapewnić Litwie bezpieczeństwo w obszarze energetyki jest polsko-litewski interkonektor gazowy, którego otwarcie planowane jest na 2021 rok.

Przyjęta przez Sejmas strategia zakłada także zredukowanie zależności od importu energii elektrycznej do 30% w 2030 roku i osiągnięcie całkowitej samowystarczalności w 2050 roku.

Cele te mają zostać osiągnięte głównie dzięki rozwojowi OZE. Zgodnie z dokumentem do 2030 roku 45% konsumowanej na Litwie energii elektrycznej oraz 90% energii cieplnej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W 2050 roku natomiast poziom ten dla obu rodzajów energii ma wynosić 100%.

Kolejnym istotnym elementem strategii jest określenie celów w zakresie promocji produkcji elektrycznej na małą skalę przez jej konsumentów. Dokument przewiduje, że już w 2030 roku na Litwie będzie 500 tys. prosumentów (ok. 17% populacji kraju). 

Ponadto w litewskiej strategii energetycznej znalazły się zapisy o zwiększeniu efektywności energetycznej w przemyśle i gospodarstwach domowych. Priorytet nadano ociepleniu bloków mieszkalnych i budynków administracji publicznej. Ponadto planuje się, by Litwa z importera, stała się eksporterem zaawansowanych technologii energetycznych, zwłaszcza w obszarze LNG. 

Litewska strategia energetyczna powstała jako odpowiedź na cele wyznaczone przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. Pakiet na rzecz Czystej Energii zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do dostosowania swoich strategii energetycznych do celu, jakim jest osiągnięcie pułapu 32% konsumowanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym UE. 

Jak dotychczas Polska nie zaprezentowała własnej uaktualnionej wersji strategii energetycznej. Zgodnie z wymogami unijnymi państwa członkowskie mają na to czas do końca 2018 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama