Reklama

Elektroenergetyka

Kurtyka i Dąbrowski o polskiej dyplomacji energetycznej: działa na rzecz bezpieczeństwa i solidarności

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Na dzisiejszym śniadaniu prasowym w Ministerstwie Energii sekretarz stanu w tym resorcie Michał Kurtyka oraz podsekretarz Tomasz Dąbrowski opowiedzieli o polskiej dyplomacji energetycznej w kontekście prac nad pakietem zimowym oraz podsumowali najnowsze osiągnięcia rządu w Warszawie na tym polu.

Rozmowę otworzył minister Kurtyka, który opowiedział o postępach w kwestii pakietu zimowego. „Kiedy 2,5 roku temu obejmowałem tę funkcję, nie byłem świadomy, z jak wielkim wyzwaniem przyjdzie nam się mierzyć. Chodzi oczywiście o pakiet zimowy, czyli o zestaw prawie 4000 stron różnorakiej dokumentacji, aktów prawnych i analiz” – powiedział minister Kurtyka.

„Znacząca część postanowień pakietu zimowego przechodzi w fazę wdrożeniową, mamy albo koniec trilogów pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i państwami członkowskimi, albo jesteśmy tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem” – dodał.

„Pozostało nam wyzwanie z dwoma aktami – dyrektywą ds. rynku energii i rozporządzeniem rynkowym. Szereg innych aktów jest już zamykany, wśród nich jest przede wszystkim dyrektywa OZE, osiągnięto kompromis, który był trudnym kompromisem, a dotyczył celu dla całej Unii Europejskiej. Ten cel nie jest celem krajowym (…), poszczególne cele będą same sobie konstruowały cele, spójne z ich warunkami, możliwościami, ale też spójne z tą ambicją europejską” – podkreślił Kurtyka.

„Dziś po południu będą miały miejsce końcowe negocjacje dotyczące dyrektywy ws. efektywności energetycznej. Spodziewamy się, że kompromis również zostanie osiągnięty. Mamy te fundamentalne dwa akty, które kończymy do końca czerwca, zamyka je prezydencja bułgarska” – zaznaczył minister.

Kurtyka podkreślił, że obecny czas jest dla rządu w Warszawie bardzo ważny. „Mając na uwadze bilans różnych rozstrzygnięć, mając na uwadze bardzo aktywną rolę Polski – szereg rozstrzygnięć wewnątrz tych aktów prawnych to odzwierciedlenie naszego stanowiska – to jesteśmy gotowi poprzeć końcowe kompromisy i jest to sukces dyplomacji energetycznej, która w ciągu ostatnich lat została przeprowadzona” – powiedział.

„Ale jest jeszcze kilka powodów, dla których ta końcówka czerwca jest symboliczna. Wczoraj premier Morawiecki, wspólnie z premierami Litwy, Łotwy i Estonii oraz przewodniczącym Junckerem podpisali polityczną mapę drogową synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną, która wiedzie przez Polskę. To jest wyraz naszej solidarności, naszego wsparcia, aby kraje bałtyckie nie pozostały samotną wyspą” – dodał Kurtyka.

Minister opowiedział też o ostatnich doniesieniach dotyczących porozumień pomiędzy PGNiG a amerykańskimi producentami gazu skroplonego. „Z symbolicznego punktu widzenia, mamy do czynienia w tym tygodniu z podpisaniem przez PGNiG porozumień z przedsiębiorstwami, które od 2022 roku będą LNG z USA, stajemy się pełnoprawnym graczem LNG na rynkach światowych (…), ale są to kontrakty, w których PGNiG kupuje gaz na miejscu daje elastyczność i możliwości handlowania tym gazem” – stwierdził.

„Nasze starania w zakresie dyplomacji energetycznej można streścić pod pewnymi hasłami. Jednym z nich jest bezpieczeństwo energetyczne, w które wliczamy m.in. rozbudowę terminala LNG. Wczoraj Senat przyjął poprawki dla ustawy terminalowej. Ale to jest również pozyskiwanie środków na budowę bezpieczeństwa energetycznego. Ważnym dla nas elementem jest też doprowadzenie do powstania i wyartykułowania głosu koalicji 19 państw, które twierdzą, że dla bezpieczeństwa UE niezbędnym jest pójście dalej w kwestii nowelizacji dyrektywy gazowej” – powiedział.

Jak zaznaczył Kurtyka, kolejnym hasłem jest solidarność. „Solidarność zarówno z krajami bałtyckimi, ale również jeżeli chodzi o rozbudowę interkonektorów. To ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego regionu, to wyraz naszej solidarności z regionem. Nasze połączenia są przewymiarowane, one mają zwiększyć bezpieczeństwo gazowe regionu, do tego służą też interkonektory” – zaznaczył.

„Jeśli chodzi o solidarność, to elementem pakietu zimowego było przyjęte rozporządzenie SOS, w którym po raz pierwszy pojawiło się sformułowanie o solidarności energetycznej na wypadek kryzysów gazowych, zbudowaliśmy podejście regionalne do sytuacji kryzysowych, stworzyliśmy grupy regionalne” – podkreślił.

Z kolei minister Tomasz Dąbrowski opowiedział o technicznej stronie negocjacji nad pakietem zimowym oraz o znaczeniu synchronizacji dla państw bałtyckich. „Sam proces synchronizacji jest rzeczą niezwykle doniosłą dla samych państw bałtyckich, dla nich jest to wręcz symboliczny moment pod względem odzyskania niepodległości energetycznej, odcięcia się od systemów rosyjskich i białoruskich. Proces synchronizacji z siecią kontynentalną pozwoli im odzyskać niepodległość energetyczną” – stwierdził.

Reklama

Komentarze

    Reklama