Reklama

Elektroenergetyka

Hackathon ICM UW i PGE na rzecz inteligentnego zarządzania energią

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

PGE Nowa Energia, spółka odpowiedzialna za innowacje w Grupie Kapitałowej PGE, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) organizuje „Switch to Smart” – trzeci hackathon w cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne. Konkurs jest częścią prowadzonego przez PGE programu „Włącz się na przyszłość”, który promuje wśród konsumentów rozwiązania z obszaru smart energy. Celem hackathonu jest stworzenie narzędzi, które pozwolą odbiorcom energii elektrycznej efektywniej nią zarządzać w gospodarstwach domowych.

 Dzięki inteligentnym licznikom instalowanym w ramach programu „Włącz się na przyszłość” można wygodnie monitorować wykorzystanie energii elektrycznej za pomocą aplikacji mobilnej. Zadaniem uczestników hackathonu „Switch to Smart” będzie stworzenie na podstawie dostarczonych przez PGE danych jeszcze bardziej precyzyjnych narzędzi pozwalających wykrywać najbardziej energochłonne urządzenia i – w dalszej perspektywie – regulować zużycie prądu. Zwycięzcy będą mogli podjąć współpracę przy projekcie „Włącz się na przyszłość” i wraz z ekspertami wdrożyć w życie swoje rozwiązanie.

W PGE Nowa Energia jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z młodymi, kreatywnymi osobami. Oferujemy pomoc na każdym etapie – od fazy pomysłu po wdrożenie gotowego rozwiązania. Jednym z wyzwań, przed którym obecnie stoimy, jest zarządzanie energią i inteligentne opomiarowanie urządzeń w naszych gospodarstwach domowych. Wierzę, że uzdolnieni programistycznie uczestnicy hackathonu pomogą nam się z nim zmierzyć  – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

„Switch to Smart” jest już drugim hackathonem, który realizujemy we współpracy z sektorem energetycznym. Potwierdza to przydatność superkomputerów w tym obszarze i jest zbieżne z międzynarodowymi trendami. High Performance Computing jest stosowany w energetyce, by poprawić wydajność, bezpieczeństwo oraz tworzyć rozwiązania przyjazne środowisku. W przypadku obecnego hackathonu koncentrujemy się na odbiorcach detalicznych – chcemy pokazać, jak dzięki wykorzystaniu danych z nowoczesnych liczników można zoptymalizować zużycie energii na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego. Nasz cel jest zatem bardzo praktyczny: wykorzystując dane zebrane przez PGE, możliwości obliczeniowe superkomputerów oraz – co najważniejsze – pomysłowość uczestników hackathonu, chcemy dać konsumentom nowe możliwości oszczędzania, co przełoży się zarówno na domowy budżet, jak i wydajność systemu energetycznego w szerszej skali – mówi prof. dr hab. Piotr Bała, pomysłodawca hackathonów w ICM UW.

Hackathon „Switch to Smart” odbędzie się w dniach: 10–18 listopada 2018 r. (I etap – internetowy) i 24 listopada 2018 r. w godz. 10:00–19:00 (II etap – w Centrum Technologii ICM w Warszawie). Konkurs skierowany jest do wszystkich osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie programowania. Uczestnicy mogą się zgłaszać jako zespoły 2–3-osobowe.

Dla trzech najlepszych projektów przewidziano nagrody – ich pula wynosi 18 tysięcy zł. Zwycięski zespół otrzyma 8 tysięcy zł.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: ComputerWorld, Klub CIO oraz Magazyn CIO.

Więcej szczegółów na temat hackathonu „Switch to Smart” można znaleźć na stronie: http://wwp.icm.edu.pl

PGE

Reklama

Komentarze

    Reklama