Reklama

Elektroenergetyka

Grupa Enea zwiększa produkcję energii oraz zyski

Fot.: Enea
Fot.: Enea

W 1Q2018 wzrost EBITDA Grupy Enea wyniósł 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej wzrosła aż o 69%. O wynikach działalności Grupy Energa za pierwszy kwartał 2018 roku poinformowali jej przedstawiciele na konferencji w Warszawie.

Dobre wyniki finansowe zostały osiągnięte głównie dzięki wzrostowi EBITDA w obszarze dystrybucji (13,4%) i wytwarzania (12,3%). Wpływ na to miało zwiększenie mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec oraz oddaniu do użytku bloku B11 w Elektrowni Kozienice. W wyniku tych działań zwiększono produkcję energii elektrycznej o 69%.

Gorsze wyniki zanotowała LW Bogdanka, której EBITDA spadła w 1Q2018 o 29,4% w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Sytuacja ta była spowodowana przez czynniki natury geologicznej i hydrogeologiczne w ścianach, polegającej na problemach w utrzymaniu stropu i wypływach wody.

- "Utrudnienia z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym kwartale były przejściowe. Już od marca  produkcja odbywa się zgodnie z planem. Podtrzymujemy tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie niższym niż 9 mln ton" – skomentował tę sytuację Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.   

MZ / Enea

Reklama

Komentarze

    Reklama