Reklama

Elektroenergetyka

Grupa Enea zanotowała 2,27 mld zł straty w roku 2020

Fot. www.enea.pl
Fot. www.enea.pl

Grupa Enea odnotowała w całym 2020 roku 2,27 mld zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej. Rok wcześniej grupa miała 423,2 mln zł zysku netto - poinformowała Enea w opublikowanym w czwartek raporcie rocznym.

Jak informuje spółka przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku wzrosły do 18,2 mld zł z 16,4 mld zł w roku 2019.

Jak czytamy w raporcie, istotne czynniki wpływające na wynik netto to odpis aktualizujący wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea Wytwarzanie w wysokości 3 mld 404 mln zł, utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrowni Ostrołęka w wysokości 222 mln zł, odpis aktualizujący wartość pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej w wysokości 129 mln zł i wyższy odpis aktualizujący wartość udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka pożyczek wraz z odsetkami o 78 mln zł. 

Spółka poinformowała, że wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł w 2020 r. 21,1 TWh i wzrósł o ok. 3,8 proc. (tj. 774 GWh) w stosunku do 2019 r. W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży był wyższy niż w roku 2019 o 371 GWh, czyli ok. 2,5 proc., a w segmencie gospodarstw domowych o 133 GWh, tj. ok. 2,9 proc.

Reklama
Reklama

Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 270 GWh, tj. o ok. 25,5 proc. Łączny wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wyniósł prawie 2,4 TWh i wzrósł o 5 proc., czyli o 112 GWh.

Do sieci dystrybucyjnej Enea Operator przyłączonych zostało ponad 43 tys. źródeł odnawialnych łącznie z mikroinstalacjami, a łączna liczba przyłączonych przez spółkę dystrybucyjną źródeł OZE wynosiła na koniec 2020 r. prawie 63 tys. Moc zainstalowanych w tym czasie źródeł to ponad 546 MW, dzięki czemu aktualna suma mocy przyłączonych źródeł OZE z uwzględnieniem mikroinstalacji to ponad 2 043 MW.

Nakłady inwestycyjne Grupy Enea wyniosły w 2020 r. 2,4 mld zł i zostały zrealizowane w dużej mierze zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. 273 mln zł zostało przeznaczone na inwestycje związane z ochroną środowiska, w tym komercyjne przyłączenia farm wiatrowych do sieci Enea Operator. (PAP)

Komentarze