Reklama

Elektroenergetyka

Energa zmodernizuje oświetlenie i zmniejszy emisje dwutlenku węgla

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zrealizuje kolejne dwa projekty modernizacji oświetlenia w województwie warmińsko-mazurskim. Tym razem wymiana opraw zostanie wykonana w gminach Biskupiec i Jeziorany. Dzięki tym pracom zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zostanie zredukowane w każdej z gmin o prawie 60 proc. Emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się tu rocznie łącznie o prawie 124 tony.

Energa Oświetlenie podejmuje szereg działań mających na celu wzmacnianie dobrych relacji z samorządami woj. warmińsko-mazurskiego. Aby przyspieszyć czas realizacji zadań w dziedzinie oświetlenia, utworzony został Rejonowy Dział Realizacji Usług w Olsztynie – mówi Szymon Szlósarczyk, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenie. – Unowocześnienie infrastruktury oświetleniowej we współpracy z naszą spółką to nie tylko spora oszczędność, ale także troska o środowisko – dodaje.  

Umowa zawarta z gminą Biskupiec zakłada m.in. wymianę ponad 1600 szt. dotychczasowych opraw sodowych i zastąpienie ich nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Do nowego oświetlenia zostanie także zainstalowany system sterowania, połączony z czujnikami zmierzchu. Pozwala to na maksymalne dopasowanie czasu świecenia do realnego zapotrzebowania wynikającego z braku światła słonecznego.

Podpisany kontrakt zakłada również wymianę całej infrastruktury oświetleniowej, takiej jak słupy, wysięgniki i oprawy wzdłuż całej ul. Niepodległości. Energa Oświetlenie wykona także kompleksowe oświetlenie ścieżki rowerowej w miejscowości Rukławki.

Umowa podpisana z gminą Jeziorany zakłada z kolei modernizację ponad 500 szt. opraw oświetlenia ulicznego. Tu również zastosowane zostanie sterowanie systemem opartym o czujniki zmierzchu.

Zmniejszenie emisji CO2

Przed zawarcie umów w gminach został wykonany audyt oświetlenia. W Biskupcu, dzięki wymianie opraw, zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zostanie zredukowane o prawie 60 proc. Oznacza to, że każdego roku gmina będzie emitowała do atmosfery o ponad 98 ton CO2 mniej. Modernizacja przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, a także podkreśli walory estetyczne przestrzeni miejskiej.

W gminie Jeziorany redukcja mocy systemu oświetleniowego będzie wynosiła również prawie 60 proc. Oznacza to redukcję emisji CO2 o ponad 25 ton rocznie [1].

Wymiana opraw oświetleniowych jest przejawem wspólnej troski o poprawę jakości oświetlania oraz o uzyskanie konkretnego efektu ekologicznego. Możliwości jakie niesie zastosowanie technologii LED pozwolą także znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg oraz mieszkańców Biskupca i Jezioran – dodaje Szymon Szlósarczyk.

Światło LED – przyjazne dla oka, bezpieczne dla otoczenia

Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą wykorzystanie optyki w oprawach LED, strumień światła emitowany przez nie jest przyjazny dla oka, nie powoduje jego podrażnienia ani zmęczenia. Oprawy przewidziane do montażu w Biskupcu i Jezioranach będą emitowały światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego. Zaletą projektowanego oświetlenia jest też równomierność pokrycia światłem. Pozwoli to wyeliminować tzw. zjawisko stroboskopu, czyli występowania naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni jezdni. Z kolei dzięki soczewkom, które rozsyłają strumień światła w pożądanym kierunku, unika się efektu „śmiecenia światłem”, co jest dużym problemem w strefach zabudowanych.

Energa/mat. prasowe

Komentarze