Reklama

Elektroenergetyka

Energa przedłuża wpis do "zielonego" rejestru EMAS

Fot. Farma PV Czernikowo / www.energa.pl
Fot. Farma PV Czernikowo / www.energa.pl

Energa z Grupy Orlen na kolejny rok przedłużyła wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Energa SA widnieje w rejestrze EMAS od 2016 r., a od 2019 r. wpis obejmuje łącznie kilkanaście spółek należących do Grupy Energa i prowadzących działalność w 379 lokalizacjach.

System EMAS to elitarny i dobrowolny system wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowany przez Komisję Europejską. Jest procesem ustawicznego doskonalenia i poprawy systemów zarządczych, dzięki którym spółki, osiągając swoje cele biznesowe, uwzględniają niezbędne cele środowiskowe i energetyczne. EMAS odgrywa kluczową rolę w realizacji nowego kierunku gospodarczego przyjętego przez Rząd RP w 2017 roku, czyli wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wprowadzenie do organizacji systemu EMAS wpływa na wzrost konkurencyjności i umożliwia osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ procesów produkcyjnych na środowisko (np. emisje: gazów cieplarnianych, dwutlenku siarki i tlenków azotu do powietrza, odpadów).

Reklama
Reklama

Aby zachować swój status w EMAS, Grupa Energa co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia tego systemu zarządzania. W 2020 roku przestrzeganie niezbędnych wymogów rozporządzenia EMAS zostało potwierdzone przez zewnętrznego audytora, który przeanalizował i pozytywnie zweryfikował wszystkie spółki grupy kapitałowej.

Decyzję w sprawie, po rozpatrzeniu złożonego przez spółkę wniosku popartego Deklaracją Środowiskową, podjął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W Grupie Energa funkcjonuje model zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego zgodny z EMAS oraz wymaganiami norm: ISO 14001 i ISO 50001.

Stawiając na OZE

 W lipcu 2020 roku, po rozpoczęciu pracy przez Farmę Wiatrową Przykona, udział odnawialnych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich aktywów wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc.

Grupa planuje też kolejne inwestycje w nisko- i zero-emisyjne źródła, wspierając w ten sposób dążenie Grupy Orlen, swojego dominującego akcjonariusza, do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama