Reklama

Elektroenergetyka

Energa pożyczy Elektrowni Ostrołęka do 340 mln zł

Fot. Energa
Fot. Energa

Energa podpisała z Elektrownią Ostrołęka i Eneą umowę pożyczki, na podstawie której Energa pożyczy Elektrowni Ostrołęka maksymalnie 340 mln zł - poinformowała spółka. Zgodnie z umową, termin wypłaty pierwszej transzy w kwocie 160 mln zł to 23 grudnia 2019 r.

Jak podkreśliła Energa, udzielenie pożyczki stanowi częściowe wykonanie zobowiązań z kwietnia 2019 r., z porozumienia z Eneą ws. finansowania budowy Elektrowni Ostrołęka C. Spłata ma nastąpić jednorazowo wraz z odsetkami w terminie do 26 lutego 2021 r.

Ponadto, na podstawie umowy pożyczki Energa dokonała warunkowej sprzedaży połowy wierzytelności przysługującej jej z umowy wobec pożyczkobiorcy na rzecz Enei. Po 31 stycznia 2021 r. wierzytelności mogą być skonwertowane przez Energę oraz Eneę na kapitał pożyczkobiorcy.

Jednocześnie Energa poinformowała, że z tymi samymi podmiotami zawarła aneks do umowy pożyczki z 17 lipca 2019 r., zawartej z Elektrownią Ostrołęka C na kwotę do 76 mln zł.

Do dnia zawarcia aneksu Energa wypłaciła dwie transze, w sumie 58 mln zł. Połowa wierzytelności wynikających z tej umowy została przelana na rzecz Enei na mocy umowy z września. Energa i Enea zamierzają dokonać konwersji swoich wierzytelności z tej umowy na udziały w kapitale zakładowym pożyczkobiorcy. Aneks został zawarty w celu wydłużenia okresu spłaty pożyczki do 31 stycznia 2020 r. w celu umożliwienia dopełnienia wymogów korporacyjnych niezbędnych do konwersji.

Jak podkreśliła Energa, spółka nie informowała wcześniej rynku o zawarciu w lipcu umowy pożyczki oraz cesji części wierzytelności na Eneę, "z uwagi na kwoty tych transakcji poniżej progu istotności z perspektywy działalności Energa i dotychczasowej praktyki informacyjnej Energa, uznając te umowy za niespełniające kryterium umowy znaczącej, a także mając na uwadze, że były to transakcje realizowane w wykonaniu Porozumienia z 30 kwietnia 2019 r., o których rynek był informowany".

"Mając na uwadze zawartą Umowę Pożyczki i istotną kwotę zaangażowania Energa z tego tytułu, Umowa Pożyczki 1 i Aneks uzyskały w ocenie Energa status umów znaczących, a informacja o ich zawarciu stała się istotna dla rynku dla przedstawienia pełnego obrazu aktualnego zaangażowania finansowego Energa w Projekt (Ostrołęka C - PAP) i dalszych planów inwestycyjnych z nim związanych" - poinformowała też Energa.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama