Reklama

Elektroenergetyka

Energa otrzyma kredyt w formule ESG

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Energa SA podpisała umowę kredytową w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Energa SA i bank SMBC BANK EU AG z siedzibą we Frankfurcie (podmiot z japońskiej grupy bankowej Sumitomo Mitsui Banking Corporation) podpisały w dniu 28 lipca 2020 roku umowę kredytową na łączną kwotę 120 mln euro. Finansowanie zostało udzielone spółce na okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Środki pozyskane z kredytu mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycyjne z wyłączeniem wydatków w obszarze energetyki węglowej.

ESG to skrót od angielskich terminów environmental, social oraz governance, a więc celów związanych z działalnością spółki na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego. Są to trzy obszary, które rok do roku przez okres trwania kredytu będą oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Rating ESG będzie przekazywany bankowi, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku.

Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Energa niezwykle ważny, stąd po raz kolejny udało się pozyskać finansowanie, które pozwala obniżyć koszty przy odpowiednio wysokim ratingu ESG. Od dawna widzimy zwiększone zainteresowanie partnerów na rynku finansowym rozwiązaniami, które pozwalają potwierdzić zaangażowanie wszystkich stron w obszarze odpowiedzialnego biznesu, więc chętnie korzystamy z takich innowacyjnych instrumentów– mówi Marek Kasicki, wiceprezes zarządu Energi SA ds. finansowych.

Pierwsze finansowanie w formule ESG-linked Energa pozyskała we wrześniu 2019 roku. Umowę ze spółką podpisało wówczas konsorcjum pięciu bankówSantander Bank Polska S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V. (Energa)

Reklama

Komentarze

    Reklama