Reklama

Elektroenergetyka

Enea: prawie 280 mln zł zysku w I kwartale 2019 roku

Fot. www.enea.pl
Fot. www.enea.pl

Wyniki Enei w I kwartale 2019 r. są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 279,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 246 mln zł. Wchodząca w skład grupy Bogdanka miała w I kwartale br. 110 mln zł zysku netto.

Przed rokiem zysk netto grupy wynosił 254 mln zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 241 mln zł.

Rentowność netto grupy Enea na koniec pierwszego kwartału spadła do 7,0 proc. z 8,5 proc. w tym samym okresie zeszłego roku.

Zysk operacyjny grupy Enea wyniósł w pierwszym kwartale 441 mln zł wobec 339 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność operacyjna spadła do 11,0 proc. z 11,3 proc. rok wcześniej.

EBITDA grupy wynosi po trzech miesiącach tego roku 799 mln zł, co oznacza wzrost z o 702 mln zł przed rokiem. Rentowność EBITDA zmniejszyła się do 19,9 proc., z 23,5 proc. przed rokiem.

Najwyższa EBITDA, w wysokości 400 mln zł, zrealizowana została w obszarze wytwarzanie (wzrost rdr o 173 mln zł). Na wynik segmentu pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów.

Obszar wydobycia zanotował wynik EBITDA na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost o 96 mln zł. W obszarze dystrybucji EBITDA spadła o 49 mln zł i wyniosła 249 mln zł. Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Obszar obrotu zanotował stratę na poziomie EBITDA w wysokości 11 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 4 mld zł wobec 3 mld zł przed rokiem.

W pierwszym kwartale grupa kapitałowa Enea wydała na inwestycje 563,2 mln zł.

Grupa wytworzyła 6,1 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła wyniosła 2443 TJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,1 TWh.

W pierwszym kwartale Bogdanka z grupy kapitałowej Enea wydobyła 2,5 mln ton węgla, a sprzedała 2,4 mln ton. Wydobycie węgla brutto w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku wzrosło o 5,9 proc., a sprzedaż zwiększyła się o 20,2 proc.

Bogdanka, wchodząca w skład grupy kapitałowej Enei, miała w pierwszym kwartale 2019 roku 110 mln zł zysku netto wobec 23,1 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk operacyjny Bogdanki wyniósł w pierwszym kwartale 6128 mln zł wobec 28,5 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność EBIT wyniosła 23,7 proc., tj. o 16,5 p.p. więcej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

EBITDA Bogdanki wyniosła 222,9 mln zł, również zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Przed rokiem EBITDA sięgnęła 127,4 mln zł. Rentowność EBITDA była wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2018 r. i wyniosła 41,2 proc.

Przychody Bogdanki wyniosły 540,8 mln zł, co oznacza wzrost o 35,6 proc. rdr.

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama