Reklama

Elektroenergetyka

Elektrownia w Ostrołęce ze zwiększoną mocą

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Po modernizacji turbiny w ostrołęckiej elektrowni, należącej do Grupy Energa, w kolejnym bloku energetycznym uzyskano wzrost mocy do poziomu 230 MWe. Zakończone prace modernizacyjne plasują wszystkie bloki elektrowni w Ostrołęce w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy „200”. Zastosowane technologie zagwarantują dotrzymanie restrykcyjnych wymogów środowiskowych.

Energa Elektrownie Ostrołęka zmodernizowała turbozespół nr 1, w rezultacie czego nastąpił wzrost mocy o 9 MWe. Obecnie unowocześniony blok jest w stanie osiągnąć moc 230 MWe, a cała elektrownia Ostrołęka B ma zwiększoną moc do poziomu 690 MWe.

Jednym z zasadniczych celów przeprowadzonych w elektrowni Ostrołęka B prac modernizacyjnych turbiny było unowocześnienie wszystkich bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B z jednoczesnym dostosowaniem ich do spełnienia zaostrzonych standardów emisji w zakresie pyłu i tlenków azotu. Modernizacja bloków, należącej do Grupy Energa elektrowni konwencjonalnej, ma także przedłużyć żywotność trzech turbin oraz zapewnić ich bezpieczną i efektywną eksploatację w trybie ciepłowniczym. Prace polegały na podniesieniu sprawności części wysokoprężnej i średnioprężnej poprzez wymianę dotychczasowych komponentów wewnętrznych na nowe, z nowoczesnym układem przepływowym typu reakcyjnego.

– Wszystkie bloki energetyczne Elektrowni Ostrołęka B, dzięki przeprowadzonym inwestycjom, spełniają obowiązujące wymogi środowiskowe w zakresie emisji pyłów i tlenków azotu mówi Leszek Kowalski, Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. – Po wybudowaniu drugiej nitki instalacji odsiarczania, tj. w roku 2020, zwiększymy elastyczność pracy poszczególnymi blokami w zakresie wymagań dotyczących tlenków siarki. Najnowsze inwestycje zapewniają stabilną pracę elektrowni nie tylko w chwili obecnej, ale dzięki osiągnięciu gotowości świadczenia usług związanych z rynkiem mocy, także w perspektywie najbliższych lat.

Prace na turbozespole nr 1 wykonało konsorcjum GE Power i Zakładów Remontowych Energetyki Katowice. W ub. roku w bloku zamontowano nowy ołopatkowany korpus wewnętrzny turbiny, wymieniono wirnik i obejmę części wysokoprężnej (WP). Ponadto, wykonano uszczelnienia dławnicowe, międzystopniowe i nadbandażowe. Wymieniono stopnie 10 i 11 części średnioprężnej (SP), przeprowadzono kompleksowy remont części SP oraz urządzeń pomocniczych. Zgodnie z planem budżet inwestycji zamknął się kwotą 28 mln zł.

Na potwierdzenie osiągnięcia wzrostu mocy na bloku nr 1 przeprowadzono testy – wykonane przy udziale przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Przeprowadzono także pomiary odbiorcze układów realizujących regulację pierwotną, wtórną oraz trójną bloku nr 1 – w ramach centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy – zgodnie z zapisami w IRiESP (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej). Pozytywne wyniki pomiarów były podstawą do zawarcia z PSE aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od dnia 21 lutego 2019 roku moc osiągalna bloku nr 1 została podwyższona do 230 MWe, a całej Elektrowni Ostrołęka B do 690 MWe.

– Zakończone prace modernizacyjne plasują elektrownię w Ostrołęce w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MWemówi Piotr Meler, Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Dzięki modernizacji Elektrownia Ostrołęka B będzie wytwarzać energię elektryczną przy zachowaniu najwyższych wskaźników niezawodności. Nowe technologie zagwarantują nam również dotrzymanie restrykcyjnych wymogów środowiskowych. (Energa)

Komentarze