Reklama

Elektroenergetyka

Elektrownia Łagisza obniży emisję związków chloru

Fot.: commons.wikimedia.org
Fot.: commons.wikimedia.org

Dzięki zastosowaniu nowych sorbentów, wchłaniających zawarty w węglu chlor, Elektrownia Łagisza w Będzinie ograniczy emisję związków chloru, spełniając zaostrzone normy w tym zakresie. Nowe rozwiązanie wypracowano w ramach wartego ok. 2 mln zł projektu badawczego.

„Projekt badawczo-rozwojowy o wartości 2 mln zł przyniesie ograniczenie nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 100 mln zł” – poinformował w środę wiceprezes grupy Tauron ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Wdrożenie nowych sorbentów powoduje, że działający w Łagiszy 460-megawatowy blok energetyczny spełni wchodzące w życie w 2021 roku normy, wynikające z tzw. konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques), zobowiązujących firmy do stosowania najlepszych dostępnych technologii.

Aby efektywnie i bez zbędnych kosztów dostosować swoje elektrownie do zaostrzających się norm, Tauron realizuje projekt badawczy. W czasie prowadzonych testów, mimo zastosowania węgla o wysokiej zawartości chloru, osiągnięto poziom emisji związków chloru w spalinach poniżej limitów wskazanych w BAT.

„Osiągnięcie tego celu umożliwi dalszą pracę bloku w sposób uzasadniony ekonomicznie, w tym skorzystanie z mechanizmu rynku mocy” – podał w środę Tauron. To możliwe dzięki zastosowaniu nowych sorbentów, czyli substancji pochłaniających chlor – testowano dwa oparte na związku wapnia i jeden zawierający związek sodu. Alternatywą byłaby kosztowna budowa instalacji odsiarczania i odchlorowania spalin.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 r., a obowiązujące od 2021 r., konkluzje BAT nakładają m.in. na elektrownie węglowe restrykcyjne wymogi środowiskowe, dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, chlorowodoru, rtęci i fluorowodoru.

Aby dostosować swoje zakłady do zaostrzających się norm, a także do wymogów uczestnictwa w krajowym rynku mocy, Tauron opracował program, obejmujący m.in. prace w elektrowniach Jaworzno, Łaziska, Łagisza i Siersza. By ograniczyć związane z dostosowaniem koszty, od ub. roku testowane są różnego rodzaju sorbenty, służące obniżeniu emisji zanieczyszczeń.

Oprócz Elektrowni Łagisza, wtrysk sorbentów testowano także w mniejszej skali na 50-megawatowych blokach w Elektrowni Jaworzno. Badano tam również możliwość ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez wtrysk płynnych dodatków katalitycznych na 200-megawatowych blokach.

Źródło:PAP

Komentarze