Reklama

Elektroenergetyka

Dr Myślecki: Rewolucja 4.0 w energetyce jest nie do uniknięcia

Fot.: Energetyka24
Fot.: Energetyka24

„Jesteśmy na progu rewolucji 4.0, która zakończy epokę przemysłową. Wiele odrębnych rozwiązań zaczyna się zlewać w nową jakość. Zmian, w tym w dziedzinie energetyki, już się nie da zatrzymać” – mówił w trakcie konferencji Energia Przyszłości dr inż. Wojciech Myślecki, przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBiR.

Zdaniem dr Myśleckiego obecnie obserwujemy postępującą rewolucję, która zmieni krajobraz przemysłu i energetyki raz na zawsze. W jej rezultacie bezpowrotnie minie epoka przemysłowa, która w energetyce opiera się na scentralizowanym systemie produkcji energii, a zastąpi ją struktura usieciowiona. Według dr Myśleckiego „scentralizowany system będzie jeszcze długo funkcjonował, ale powili obumierając”.

Jako uzasadnienie dla takiego punktu widzenia naukowiec wskazał na sytuację panującą w dużych, polskich spółkach energetycznych, produkujących energię niemal wyłącznie w oparciu o duże jednostki węglowe. Jego zdaniem ich aktywa wytwórcze mają wartość ujemną. 

„Wiele odrębnych rozwiązań zaczyna się zlewać w nową jakość” – Dr Myślecki stwierdził podczas konferencji, że obecnie , że na obecnym etapie wyzwaniem dla wdrażania innowacji w przemyśle i energetyce często nie jest samo znajdowanie nowych rozwiązań, lecz umiejętne ich łączenie w całość. 

Pomocą we wdrażaniu tego typu pomysłów zajmuje się między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dr Myślecki zapowiedział, że już w najbliższym czasie NCBiR ogłosi konkurs na „elektrociepłownię drugiej połowy XXI wieku”. Miałaby ona być jednocześnie wielopaliwowa i być w stanie zarządzać lokalną siecią, funkcjonując w klastrze energetycznym. NCBiR ma zamiar w pełni sfinansować budowę tego rodzaju obiektu, pod warunkiem stworzenia lokalnego klastra przez samorząd.

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama