Reklama

Elektroenergetyka

Czy branża ciepłownicza jest przygotowana na niedobory wody?

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W ostatnich tygodniach nie milkną apele ekspertów o oszczędzanie wody i jej racjonalne wykorzystanie. Aktualnie ponad 70% zasobów wodnych wykorzystywane jest przez przemysł, w tym kopalnie i sektor elektroenergetyczny. Warto przyjrzeć się działaniom, które w tym obszarze podejmują przedsiębiorstwa branżowe.

Pod koniec kwietnia prezydent Andrzej Duda zaapelował o „racjonalną gospodarkę wodą”. Dołączył się do próśb ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zwrócił uwagę na rosnące potrzeby rolnictwa w zakresie dostępu do wody w procesie upraw. Jednak eksperci pozostają zgodni, że trwająca susza ma duże znaczenie nie tylko dla rolników, ale również przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że 72% zużycia wody w Polsce dotyczy przemysłu, w tym wykorzystywane jest w procesach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z danymi z 1998 r., zużycie wody w Polsce zmalało prawie o połowę. 

Przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze od lat inwestują w celu zmniejszenia zużycia wody w procesach wytwórczych. Szereg projektów modernizacyjnych, wdrożonych w ostatnich latach, ma charakter proekologiczny i ma na celu redukcję wykorzystania wody w systemach produkcyjnych. 

- Duże znaczenie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych ma modernizacja procesów produkcyjnych, co pozwala redukować zużycie wody– podkreśla S. Błach, przewodniczący Zespołu PTEZ ds. ochrony środowiska, doradca Zarządu ds. Polityki Energetycznej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Równie ważne jest jednak odpowiednie monitorowanie zużycia wody, co jest od lat realizowane w firmach naszego sektora. 

Oszczędność wody w elektroenergetyce

W dokumentach krajowych takich jak np. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 zakłada się wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale również rozwój technologii kogeneracyjnych. Dzięki temu uda się znacząco zmniejszyć wykorzystanie wody w produkcji energii i ciepła.

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu deficytu wody jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Ten trend wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego i zakłada tzw. odnowę wody, czyli jej oczyszczenie i powtórne wykorzystanie.

Kogeneracja a zużycie wody  

Temat racjonalnego wykorzystania wody podjęto w „Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie” przygotowanym przez PTEZ w 2019 r. W dokumencie zwrócono uwagę na kluczową regulację, na poziomie Unii Europejskiej, dotyczącą wody, jaką jest ramowa dyrektywa wodna z 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

- Zużycie czy pobór wody w procesach wytwarzania energii stanowią coraz większe wyzwanie dla wytwórców energii. W kontekście stosowania technologii kogeneracyjnych, zasilających systemy ciepłownicze, z stosowanymi głównie turbinami parowymi przeciwprężnymi, dolnym źródłem temperatury w obiegu termodynamicznym jest temperatura wody powrotnej, krążącej w układzie zamkniętym systemu ciepłowniczego – podkreśla Stanisław Błach, ekspert Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. 

W „Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie” zwrócono uwagę że „wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji wynosi ok. 200–300 m3/GWh i jest zdecydowanie niższy niż w przypadku elektrowni kondensacyjnych z chłodniami kominowymi”. Występująca w Polsce susza i kurczące się zasoby wody czynią technologię kogeneracyjną bardzo atrakcyjną w kontekście poszukiwania sposobów oszczędzania wody. Kogeneracja jest w tym kontekście atrakcyjną technologią i jej dalszy rozwój może przyczynić się do zmniejszenia wykorzystania wody w przedsiębiorstwach branżowych. (PTEZ)

Reklama

Komentarze

    Reklama