Reklama

Analizy i komentarze

Energetyczne zawody przyszłości. Sprawdź, czy znajdziesz pracę przy transformacji [ANALIZA]

Autor. Envato

Transformacja energetyczna nie tylko pozwoli obniżyć emisyjność światowej gospodarki, ale także zbuduje całkowicie nowy rynek pracy. Oto zawody, które będą na nim najpotrzebniejsze.

Reklama

Materiał sponsorowany

Reklama

Zarówno Polska, Europa, jak i świat wchodzą w okres gwałtownej transformacji energetycznej zmierzającej do tzw. neutralności klimatycznej. Cele w tym zakresie zadeklarowały już państwa odpowiadające za prawie 90% globalnych emisji, które tylko w 2022 roku wydały na ten cel ponad bilion dolarów. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dekadach rynek związany z transformacją energetyczną będzie rósł gwałtownie. Stworzy to nowe wyzwania, ale także i szanse – m.in. w postaci nowych miejsc pracy. Oto zawody, które będą w tym procesie najpotrzebniejsze:

Inżynier energetyki odnawialnej - wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii już teraz przyczynił się do rosnącej liczby zawodów związanych z tym obszarem. Tylko w Polsce ponad 100 tysięcy osób znajduje zatrudnienie w sektorze OZE – i liczba ta będzie rosnąć, bo do 2030 roku nad Wisłą powstać ma nawet 50 gigawatów nowych mocy w źródłach odnawialnych. Wszystko to sprawi, że inżynierowie energetyki odnawialnej zajmujący się projektowaniem, budową i utrzymaniem instalacji wykorzystujących energię słoneczną, wiatrową, geotermalną czy biomasę z pewnością będą mogli liczyć na atrakcyjne propozycje pracy.

Reklama

Czytaj też

Analityk danych energetycznych - w erze cyfrowej ogromne ilości danych generowanych przez systemy energetyczne stwarzają zapotrzebowanie specjalistów do ich analizy. Kluczowym elementem transformacji energetycznej stają się bowiem np. mechanizmy inteligentnego zarządzania zużyciem energii, technologie Demand Side Responde, sieci IoT czy rozwiązania typu smart współpracujące z rozmaitymi podzespołami. Dlatego też najbliższe lata powinny przynieść wzrost zapotrzebowania na analityków danych energetycznych. Będą oni zajmować się gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretacją danych, co pozwala na identyfikację trendów, optymalizację sieci energetycznych, prognozowanie popytu na energię oraz podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących efektywności energetycznej.

Inżynier cyberbezpieczeństwa energetycznego – powszechna informatyzacja energetyki tworzy nie tylko lepsze możliwości zarządzania systemem, ale także pewne zagrożenia. Coraz większe znaczenie usług sieciowych dla pracy sektora energetycznego zwiększa ryzyko cyberataków, które mogą mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa pojedynczych odbiorców, ale i całych systemów. Dlatego też proces transformacji energetycznej zwiększy zapotrzebowanie na inżynierów cyberbezpieczeństwa energetycznego, którzy będą w stanie chronić systemy i sieci energetyczne przed atakami, identyfikując luki w zabezpieczeniach oraz projektując strategie reagowania na incydenty cybernetyczne.

Czytaj też

Specjalista ds. magazynowania energii - Zwiększający się udział źródeł odnawialnych w globalnym, europejskim oraz polskim miksie energetycznym stwarza konieczność budowy potencjału magazynowania energii wyprodukowanej przez OZE. Jest to konieczne z uwagi na bilansowanie systemu opartego w coraz większym stopniu na źródłach pracujących w sposób przewidywalny, ale niekontrolowalny. Zrodzi to zapotrzebowanie na specjalistów ds. magazynowania energii, którzy będą w stanie opracować i wdrażać technologie umożliwiające przechowywanie energii w skali dużych systemów.

Projektant infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych - elektromobilność zyskuje coraz większe udziały na rynku motoryzacyjnym. Już teraz samochody elektryczne zaczynają konkurować cenowo z pojazdami spalinowymi – tak było m. in. w przypadku Tesli Model 3, która w I kwartale 2023 roku kosztowała w USA tyle samo, co średnio nowe auto spalinowe. Rozwój elektromobilności powoduje z kolei zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych – tę prywatną, jak i tę publiczną. Dlatego też coraz więcej firm zatrudniać będzie projektantów infrastruktury ładowania działających zarówno na poziomie jednostkowym, miejskim, jak i regionalnym.

Energetyka to oczywiście tylko jedna – wcale nie jedyna – płaszczyzna, która będzie przechodzić wkrótce dynamiczną transformację. Wiele informacji na temat podobnych branż pojawi się podczas EuroSkills Gdańsk 2023 - największych międzynarodowych zawodów umiejętności. Rejestracja na to wydarzenie już trwa – można dokonać jej tutaj .

Materiał sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama