Proekologiczna współpraca Energi z Kaliszem

23 lutego 2018, 08:12
geotermia
FOT. PGI.GOV.PL
Energetyka24
Energetyka24

Energa Wytwarzanie współpracuje z Miastem Kalisz w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej spółki w walce ze smogiem. Planowane są inwestycje mające na względzie dotrzymanie zaostrzonych norm ochrony środowiska. Spółka Grupy Energa podpisała z Prezydentem Kalisza list intencyjny dotyczący wykorzystania ciepła pochodzącego z wód geotermalnych na terenie miasta.

Władze Kalisza podjęły inicjatywę zbadania zasobów i możliwości eksploatacji wód geotermalnych na terenie miasta. List intencyjny w sprawie współpracy w celu wykorzystania ciepła pochodzącego z tych odnawialnych źródeł geotermalnych do ogrzewania miasta podpisali: Prezydent Kalisza, Grzegorz Sapiński oraz Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie, Piotr Meler.

Ciepło z wód geotermalnych

W Kaliszu mają być zbadane zasoby oraz możliwości eksploatacji wód geotermalnych znajdując się na terenie miasta. Niezbędne będzie wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego na terenie Elektrociepłowni Piwonice (należącej do Energi), który pozwoli na ocenę parametrów złoża. Do odjęcia decyzji o przydatności i ekonomiki eksploatacji złóż do celów ciepłowniczych konieczne jest bowiem określenie wydajności, temperatury, mineralizacji i składu chemicznego wód termalnych. Jeżeli temperatura wód geotermalnych znajdujących się na terenie Kalisza będzie miała ok. 60 °C, to zasadne stanie się wykorzystanie zasobów wód geotermalnych jako wsparcia produkcji energii cieplnej (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej).

- Ciepło pozyskane ze złóż wód geotermalnych może trafić do lokalnych odbiorców przy wykorzystaniu infrastruktury ciepłowniczej Energi - powiedział Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. - Energa kładzie bardzo duży nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, a Miasto Kalisz ma podobne do naszych priorytety, związane z ochroną środowiska. Wody geotermalne to rozwiązanie ekologiczne, które oznacza również oszczędności finansowe. Ich wykorzystanie to bardzo rozsądny kierunek. Wspieramy tego rodzaju przedsięwzięcia, w których nasza infrastruktura oraz doświadczenie mogą być pomocne. Cieszę się, że z dobrej współpracy z samorządem także w zakresie innowacyjnych projektów proekologicznych.

Po etapie rozpoznawczym nastąpi analiza całego przedsięwzięcia. Deklaracja Energa Wytwarzanie o potencjalnie możliwym zagospodarowaniu wydobytych ciepłych wód geotermalnych pozwoli miastu ubiegać się o dofinansowanie z NFOS na wykonanie otworu badawczego w wysokości kilkunastu milionów złotych.

- Grupa Energa jest bardzo otwarta na współpracę z miastem na wielu płaszczyznach - powiedział Prezydent Kalisza, Grzegorz Sapiński podczas konferencji 15 lutego br. - Podpisany list intencyjny wpisuje się w nasze działania na rzecz ochrony środowiska.

Ciepło Prace geologiczne mają potrwać 17 miesięcy, ich rozpoczęcie jest uzależnione od pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z realizacją odwiertu i zbadaniem złoża. Na ten cel możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mniej dymiących kominów

Jednym z założeń listu intencyjnego władz samorządowych Kalisza z Energą jest wspólna walka ze smogiem i przekroczeniami dopuszczalnych poziomów dla pyłów PM10 i PM 2,5 oraz ograniczenie niskiej emisji CO2 w celu poprawy stanu powietrza w Kaliszu, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego centrum miasta, w którym - ze względu na ukształtowanie terenu - problem smogu jest najbardziej dotkliwy.

Dzięki współpracy z kaliskim samorządem w centrum miasta przestają dymić kolejne kominy - powiedział Marek Bartczak, prezes Zarządu Energa Ciepło Kaliskie. W najbliższym tygodniach, na Głównym Rynku rozpoczniemy prace, związane z położeniem ciepłociągu. To umożliwi ogrzewanie niemal całej starówki. Stajemy się czymś w rodzaju centralnego ogrzewania dla starej substancji mieszkaniowej miasta. Niedawno oddaliśmy budynek przy ulicy Piskorzewskiej. To oznacza ponad dwadzieścia pieców mniej w centrum miasta. W dalszej kolejności są budynki przy Kościuszki i Złotej. Dzięki temu przestanie dymić kolejnych kilkadziesiąt kominów. MZBM, do którego należą te budynki to oczywiście nie nasz jedyny kontrahent. Zgłaszają się do nas kolejni zarządcy kamienic, a to dopiero początek procesu, dzięki któremu zmniejszone zostaną koszt produkcji ciepła i emisja pyłów.

W Kaliszu planowana jest budowa bloku biomasowego. Ciepło pozyskane z zasobów geotermalnych może być uzupełnieniem w zapewnieniu odbiorcom proekologicznej energii wykorzystywanej do ogrzewania.

pam/Energa

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Bartosz
niedziela, 25 lutego 2018, 15:58

Bardzo dobry pomysł, dla 100 tysięcznego miasta z piękną historyczną zabudową, której nie zniszczono podczas ll ww

Tweets Energetyka24