Reklama

Gaz

Dyrektor Gaz-Systemu wybrany członkiem zarządu ENTSOG

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM, został wybrany członkiem Zarządu ENTSOG. W skład organizacji wchodzi 13 reprezentantów operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej.

Wybór przedstawiciela GAZ-SYSTEM to potwierdzenie dużego znaczenia spółki na arenie europejskiej i jej zaangażowania w realizację celów polityki energetycznej Unii Europejskiej.

,,Poprzez pracę w Zarządzie ENTSOG chcę kontynuować nasze działania na rzecz budowy zdywersyfikowanego, zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej i regionie Morza Bałtyckiego" – mówi Paweł Jakubowski, dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM.

Zobacz także: Gazowe gry Kremla w Europie [Relacja]

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) to założona w 2009 roku organizacja, której celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku gazu ziemnego w UE.Szczegółowe cele i zadania ENTSOG wynikają z aktów prawnych Unii Europejskiej. Organizacja zajmuje się m.in. opracowaniem i implementacją kodeksów sieci w obszarach zdefiniowanych przez rozporządzenie 715/2009, przygotowywaniem dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym (Ten Year Network Development Plan – TYNDP), regionalnych planów inwestycyjnych oraz corocznych letnich i zimowych prognoz dostaw. Wydaje również zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami systemów przesyłowych z UE oraz krajów trzecich.

jw/materiały prasowe

Komentarze