Reklama

Portal o energetyce

Dobry rok Grupy Polimex-Mostostal. "69 mln zł zysku"

  • Fot. Fortum / Flickr

Grupa Polimex-Mostostal zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 69 mln zł. Przychody Grupy wzrosły o 21 proc. do poziomu 2,55 mld zł i spodziewany jest ich dalszy wzrost w 2016 roku.

W 2015 roku Grupa Polimex-Mostostal poprawiła rentowność osiągając dodatnie marże. Przychody Grupy w ubiegłym roku wzrosły w każdym ze strategicznych segmentów, przy jednoczesnym spadku kosztów. Marża netto w 2015 roku wyniosła 2,7 proc, a marża EBITDA 5,9 proc. 

Koszty ogólnego zarządu spadły z poziomu 89,7 mln zł na koniec 2014 roku do 65,1 mln zł na koniec zeszłego roku, tj. zmniejszyły się o 27,4 proc. 

"Rok 2015 był kluczowy dla Grupy Polimex-Mostostal w odbudowywaniu pozycji rynkowej i skali działania. Udało się wypracować dodatni wynik netto, poprawić rentowność, przygotować strategię rozwoju na kolejne lata, stworzyć strukturę holdingową Grupy oraz z sukcesem realizować kluczowe dla Polski inwestycje energetyczne" – mówi Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex- Mostostal.

Obecnie Grupa prowadzi działalność operacyjną poprzez cztery główne spółki: Polimex Energetyka, Naftoremont-Naftobudowa (gaz, nafta, chemia), Mostostal Siedlce oraz Polimex Budownictwo.

W 2015 roku został rozpoczęty proces wydzielania Mostostalu Siedlce ze struktur PxM realizując tym samym strategię budowy struktury holdingowej. Wydzielenie Mostostalu Siedlce daje większą niezależność Spółce w podejmowaniu inicjatyw mających na celu spełnienie założeń strategii na lata 2016-2020.

Mostostal Siedlce jest jednym z czołowych producentów konstrukcji stalowych w Polsce.

"Polimex-Mostostal będzie jednym z kluczowych filarów polskiej gospodarki. Doprowadzenie do tego jest naszym zadaniem. Perspektywa rozwoju kraju przedstawiona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego przyczyni się do wzmocnienia pozycji polskich firm, w tym naszej Grupy, co przełoży się na wzrost wartości dla akcjonariuszy" – mówi Antoni Józwowicz.

Wyzwania na 2016 rok:

  • Budowanie portfela zamówień
  • Dalsze obniżanie wskaźnika zadłużenia

  • Zakończenie rozliczeń kontraktów infrastrukturalnych

  • Wzmacnianie pozycji Grupy PxM i budowanie wartości dla akcjonariusz

"Analizujemy przyjętą w ubiegłym roku strategię, jej założenia oraz możliwości rozwoju Grupy uwzględniając obecną sytuację na strategicznych rynkach. Pod koniec II kwartału 2016 roku zarząd przedstawi swoje stanowisko w tej kwestii" – wyjaśnia Prezes Zarządu Polimex-Mostostal. 

Zobacz także: Japońskie koncerny chcą budować polski atom. "Strategiczne spotkanie w Warszawie"

Zobacz także: KGHM "ponownie przemyśli" projekt Sierra Gorda

Reklama

Komentarze

    Reklama