Reklama

Górnictwo

Do końca dekady wygaśnie większość koncesji na eksploatację węgla

  • Prezydent Saakaszwili oddaje swój głos podczas wyborów parlamentarnych 1 października 2012 roku- fot. president.gov.pl

W najbliższych czterech latach wygaśnie 40 z 65 udzielonych w Polsce koncesji na eksploatację węgla kamiennego i brunatnego. Środowisko górnicze postuluje uproszczenie procedur związanych z przedłużaniem koncesji. Resort środowiska zapowiada przygotowanie stosownych rozwiązań. 

Sprawa koncesji górniczych była w środę jednym z tematów obrad połączonych senackich komisji: środowiska oraz gospodarki narodowej i innowacyjności. Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusz Olszowski wskazał, że procedura zarówno uzyskiwania nowych, jak i przedłużania obowiązujących koncesji na wydobycie węgla trwa średnio 3-4 lata; rekord to aż siedem lat. 

"Najpilniejszą na dzień dzisiejszy sprawą jest taka zmiana stanu prawnego, która spowoduje uproszczenie procedury przedłużania koncesji wydobywczych. Nie mamy czasu czekać. Jeżeli tego szybko nie zrobimy, obawiam się, że za trzy lata nie będziemy mieli gdzie wydobywać węgla" - powiedział prezes GIPH przedstawiając wyniki przeprowadzonych w Izbie analiz.

Obecnie w sektorach węgla kamiennego i brunatnego obowiązuje w sumie 65 koncesji wydobywczych - 55 dotyczy węgla kamiennego, a 10 - brunatnego. Do 2020 roku wygaśnie ważność 35 koncesji na eksploatację węgla kamiennego i pięciu dla węgla brunatnego.

Aby przedłużyć koncesję w resorcie środowiska, kopalnie muszą spełnić dwa główne warunki: uzyskać odpowiednie decyzje środowiskowe i poczynić uzgodnienia z właściwymi organami samorządów. Przedstawiciele środowiska górniczego podkreślają, że w obecnym stanie prawnym przy przedłużaniu posiadanych koncesji, nawet bez wprowadzania zmian w zakresie warunków eksploatacji czy obszaru górniczego, obowiązują takie same procedury, jak przy staraniach o nową koncesję.

Wiceminister środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek poinformował senatorów, że problem wygasających w 2020 r. koncesji i czasochłonnych procedur związanych z ich przedłużeniem jest znany ministerstwu - omawiała go m.in. działająca przy resorcie Rada Górnicza. Rozwiązanie ma znaleźć się w tzw. trzecim pakiecie zmian w Prawie geologicznym i górniczym, który ma być gotowy w przyszłym roku.

"Mamy przygotowane rozwiązania. Myślę, że one będą uchwalone w 2017 r., w ramach trzeciego pakietu zmian w prawie geologicznym i górniczym (obecnie procedowany jest drugi pakiet zmian, poświęcony głównie węglowodorom - PAP). Mam nadzieję, że sprawa będzie rozwiązana w końcu przyszłego roku" - powiedział wiceminister, zapraszając zainteresowane podmioty do dialogu i zgłaszania propozycji w tej sprawie. 

Zobacz także: Trzy scenariusze dla KHW. ,,Szanse na zachowanie samodzielności są minimalne”

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama