• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Decyzje lokalizacyjne dla północnego odcinka łącznika gazowego z Litwą

Na mapie zaznaczono postulowaną trasę Gazociągu Polska-Litwa. Fot. AmberGrid.lt
Na mapie zaznaczono postulowaną trasę Gazociągu Polska-Litwa. Fot. AmberGrid.lt

W październiku i listopadzie 2017 r. GAZ-SYSTEM uzyskał trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji dla gazociągu Polska-Litwa. Dotyczą one 185-kilometrowego północnego odcinka interkonektora po polskiej stronie - od miejscowości Rudka-Skroda w powiecie kolneńskim (województwo podlaskie) do granicy z Litwą.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu Polska-Litwa zostały wydane:

  • 27 października 2017 r. przez wojewodę podlaskiego dla 72-kilometrowego fragmentu na terenie powiatu kolneńskiego i grajewskiego,
  • 29 listopada 2017 r. przez wojewodę podlaskiego dla 75-kilometrowego fragmentu na terenie powiatu sejneńskiego i suwalskiego,
  • 30 listopada 2017 r. przez wojewodę warmińsko-mazurskiego dla 38,5-kilometrowego fragmentu na terenie powiatu ełckiego.

Połączenie gazowe z Litwą jest ważne dla zintegrowania europejskiego systemu gazowniczego. Przyczyni się do powstania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy. Dzięki niemu zostaną wyeliminowane tzw. „wyspy energetyczne”, czyli rejony uzależnione od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku – mówi Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

W czerwcu 2016 r. podjęto decyzję o zmianie założeń do projektu interkonektora po stronie polskiej. Polegały one przede wszystkim na zmianie punktu początkowego trasy z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie na Tłocznię Gazu w Hołowczycach. W związku z tym prace projektowe na odcinku gazociągu Rembelszczyzna – Rudka Skroda zostały zawieszone.

W celu przyspieszenia realizacji połączenia gazowego z Litwą budowa gazociągu po polskiej stronie  została podzielona na 2 odcinki:

  • odcinek północny – Rudka-Skroda – granica PL-LT o dł. 185 km -16 gmin
  • odcinek południowy – Hołowczyce – Rudka-Skroda o dł. około 153 km – 18 gmin.

W kwietniu 2016 r. GAZ-SYSTEM zaakceptował i odebrał Projekt Wstępny, zaś w sierpniu uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla północnego odcinka interkonektora Polska-Litwa. – Uzyskane w ostatnich miesiącach decyzje o ustaleniu lokalizacji to kolejny krok milowy w realizacji projektu interkonektora Polska-Litwa. Na bieżąco realizujemy działania, które już w przyszłym roku doprowadzą do uzyskania pozwolenia na budowę i wyboru wykonawcy robót budowlanych – mówi Paweł Jakubowski, dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM.    

Z kolei na odcinku południowym trwa obecnie wybór wykonawcy projektu gazociągu, który będzie odpowiedzialny za uzyskanie kompletu decyzji.

Oddanie całego gazociągu do eksploatacji planowane jest w 2022 r.

pam/Gaz System

 

 

Komentarze