• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

"COP21 przyspieszy transformację systemu energetycznego"

  • Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) - element przechwytujący naziemnego systemu obrony przeciwrakietowej. Ilustracja: Raytheon.com

W opinii prezesa Fortum, Pekki Lundmarka, porozumienie osiągnięte podczas paryskiego szczytu klimatycznego COP21 przyspieszy transformację systemu energetycznego oraz stworzy nowe możliwości biznesowe.

Według Pekki Lundmarka szczególne znaczenie mają ustalenia dotyczące wyceny praw do emisji oraz wielostronnej współpracy, która ma zachęcać do przeciwdziałania zmianom klimatu w oparciu o mechanizmy rynkowe. System handlu emisjami i wycena uprawnień do emisji CO2 to efektywne kosztowo, sprawiedliwe oraz neutralne technologicznie sposoby na redukcję emisji, przyspieszenie inwestycji i promocję rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska produktów i usług. 

"Sukces paryskiego szczytu klimatycznego stwarza stabilne i długoterminowe ramy dla funkcjonowania sektora energetycznego, które ukierunkują inwestycje na rozwój niskoemisyjnych sposobów produkcji energii. Porozumienie przyspieszy trwającą już, ogólną transformację systemu energetycznego oraz stworzy nowe możliwości biznesowe. W tym momencie niezwykle istotne jest, aby strategie klimatyczno-energetyczne Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich wspierały wyznaczone cele. Powinny one zakładać rozwój w oparciu o mechanizmy rynkowe przy ograniczeniu mechanizmów regulacyjnych"– mówi Pekka Lundmark, Prezes Zarządu i CEO Fortum. 

Fortum zgodnie, z przyjętą strategią, będzie nadal inwestowało w rozwój bezemisyjnych i konkurencyjnych rynkowo sposobów produkcji energii. Równocześnie firma planuje rozwijać nowe, bardziej wydajne sposoby produkcji energii i wprowadzać inteligentne rozwiązania dla klientów, które pozwolą na zmniejszanie jej zużycia.

Zobacz także: Eksperci doceniają wkład Polski w politykę klimatyczną

Zobacz także: Polityka klimatyczna UE grozi energetycznym kolonializmem

Komentarze