Reklama

Chemia

Ciech ważny dla rozwoju Podkarpacia

Fot. Ciech
Fot. Ciech

Jedna z największych firm Podkarpacia – CIECH Sarzyna S.A. – obchodzi w tym roku jubileusz osiemdziesięciolecia. Na specjalnym spotkaniu prasowym zorganizowanym z tej okazji w Rzeszowie, Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu Spółki, przedstawił plany rozwojowe firmy. 

W obszarze AGRO (produkcja środków ochrony roślin) podstawą planu rozwojowego firmy jest dynamiczny rozwój portfolio produktowego, ekspansja zagraniczna, budowa nowych kanałów dystrybucji oraz intensyfikacja działań marketingowych. W obszarze tworzyw (żywice), CIECH Sarzyna S.A. realizuje program selektywnego rozwoju nowych produktów specjalistycznych. Podczas spotkania Prezes Spółki podkreślił, że zakłady będą dynamicznie rozwijać się z korzyścią dla gospodarki całego Podkarpacia. 

Ciech Sarzyna SA to największy polski producent środków ochrony roślin oraz żywic poliestrowych (wykorzystywanych m.in. do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych czy wyrobów wzmocnionych włóknem szklanym) i epoksydowych (wykorzystywanych przy produkcji farb proszkowych, lakierów, klejów oraz laminatów).

Zobacz także: Przychody Grupy Ciech za pierwszy kwartał 2017

Ostatnie lata działalności to dla Ciech Sarzyna S.A. wzmożony okres dynamicznego rozwoju oraz zmian organizacyjnych. W obszarze AGRO ich elementem jest m.in. intensyfikacja procesu rejestracji nowych produktów, za które odpowiada nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe CIECH, budowa nowych kanałów dystrybucji, wzmacnianie sił sprzedażowych, zmiany wizerunkowe produktów oraz intensywne kampanie marketingowe. Spółka osiąga coraz większe sukcesy na polu ekspansji zagranicznej, czego dowodem jest m.in. podwojenie przychodów ze sprzedaży eksportowanych produktów AGRO za granicę oraz rosnąca liczba rejestracji środków ochrony roślin z Sarzyny na rynkach całego świata (produkty spółki są dostępne w Azji, Australii czy w Ameryce Północnej). 

W obszarze żywic Ciech Sarzyna S.A, stawia na optymalizację obecnego portfela produktów oraz selektywny rozwój nowych produktów specjalistycznych z zastosowaniem w segmentach transportowym, budowlanym oraz dóbr konsumpcyjnych.

Zobacz także: Prezes CIECH-u: "Chcemy stać się firmą globalną"

Podczas konferencji Prezes Mariusz Grelewicz przedstawił również znaczący, pozytywny wpływ zakładów na gospodarkę regionu. Cała Grupa CIECH zatrudnia na Podkarpaciu blisko 700 pracowników , przy czym CIECH Sarzyna S.A. bezpośrednio daje pracę 470 osobom. W 2016 roku Spółka odprowadziła do budżetów lokalnych jednostek samorządu terytorialnego ponad 9 mln zł (m.in. z tytułu podatków od nieruchomości, czy podatku dochodowego od osób fizycznych). Ciech Sarzyna S.A. znacząco wpływa również na wyniki finansowe innych lokalnych firm, z którymi wypracowały w minionym roku obrót na poziomie prawie 18 mln zł.

Firma aktywnie działa również na rzecz społeczności lokalnej, prowadząc m.in. program stypendialny dla najbardziej uzdolnionej młodzieży z Powiatu Leżajskiego, czy wspierając projekty edukacyjne Zespołu Szkół w Sarzynie oraz Stowarzyszenie Integracja bez Granic, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Spółka od lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska naturalnego oraz w propagowaniu idei proekologicznych. W latach 2008-2017 Ciech Sarzyna wydała 33,5 mln zł na inwestycje pro-środowiskowe.

„Słowa „Stąd jesteśmy, tu rośniemy” nie są dla nas jedynie pustym sloganem reklamowym. Wiemy, że jesteśmy ważną częścią gospodarki naszego regionu, dając zatrudnienie ponad 600 pracownikom, płacąc wysokie podatki jednostkom samorządu terytorialnego oraz utrzymując wiele lokalnych firm. Nasze zobowiązania środowiskowe i społeczne traktujemy bardzo poważnie. Sukcesywnie zwiększamy nakłady na inwestycje w ochronie środowiska, przywiązujemy coraz większą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz do bycia „dobrym sąsiadem” dla naszego otoczenia. Chcemy nadal dynamicznie rozwijać się z korzyścią dla gospodarki całego regionu oraz jego mieszkańców” - mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna SA.

Zobacz także: CIECH wdraża ekologiczne technologie

Prezes Spółki Ciech Sarzyna przedstawił również plany dot. rozwoju marki ZIEMOVIT. To nowa linia produktów do pielęgnacji działek, ogrodów oraz roślin balkonowych. W jej skład wchodzą najwyższej jakości środki ochrony roślin, nawozy płynne, nawozy granulowane i podłoża. W najbliższym czasie CIECH Sarzyna planuje wdrożenie wielu kolejnych produktów, pozyskanie kolejnych partnerów handlowych i dalsze działania marketingowe.

Przedstawiciele Spółki zapowiedzieli również bogaty plan obchodów swojego 80-lecia, w ramach których planują realizację wielu projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanych ze swoimi partnerami z najbliższego otoczenia. Obejmują one m.in. rewitalizacje terenów zielonych w Nowej Sarzynie, otoczenie opieką produktową ogrodów w Zamku w Łańcucie, czy organizację wystawy prace jednej z najwybitniejszych polskich artystek XX wieku - Magdaleny Abakanowicz - z kolekcji CIECH w Rzeszowie. 

Pracownicy CIECH Sarzyna i ich rodziny, 80-lecie Spółki świętować będą na pikniku integracyjnym, poprzedzonym 11- km biegiem wokół fabryki. CIECH Sarzyna zorganizuje również Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Nowej Sarzyny. Jubileusz Spółki będzie także okazją do zainicjowania programu wolontariatu pracowniczego CIECH Sarzyna. Załoga firmy we współpracy z organizacjami społecznymi z regionu wesprze osoby niepełnosprawne.

kn/Ciech

Komentarze