Związkowcy: Decyzja TSUE podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii

21 września 2021, 10:24
miner-1903636_1920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Decyzja TSUE, nakładająca na Polskę kary finansowe za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej – ocenia Solidarność KWB Turów. Związkowcy zapowiadają "drastyczne akcje protestacyjne, w tym o zasięgu międzynarodowym".

W poniedziałek ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czego TSUE zobowiązał Polskę w maju, Trybunał nałożył na Polskę 0,5 mln euro kary za każdy dzień kontynuowania pracy Turowa.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej KWB "Turów" Wojciech Ilnicki ocenił, że decyzja TSUE "jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej". "Jeśli bowiem jednoosobowa decyzja sędzi Rosario Silva de Lapuerta może doprowadzić do bankructwa jednej z największych firm energetycznych w Polsce, narażając cały kraj na utratę suwerenności energetycznej, a w konsekwencji i gospodarczej, to trzy filary wspólnoty europejskiej, na których się opiera się Unia Europejska są fikcją! A w tym wypadku nawet farsą" – czytamy w stanowisku opublikowanym przez tysol.pl.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" KWB "Turów" żąda "odrzucenia przez Polskę tej haniebnej decyzji i oczekuje od polskiego rządu jednoznacznego stanowiska w tej sprawie". Przede wszystkim związkowcy oczekują niepłacenia kar finansowych, "a w razie potrzeby wstrzymania wszelkich płatności na rzecz UE, w tym takich jak składki członkowskie".

"Warto przy tej okazji również rozpocząć dyskusję w naszym kraju nad kosztami i korzyściami płynącymi z obecności Polski w Unii, szczególnie w kontekście czekających Polaków kilkudziesięcioprocentowych wzrostów kosztów energii, które są efektem szalonej unijnej polityki klimatycznej" – napisano w stanowisku Solidarności.

image

 Reklama

Dodano, że Solidarność KWB "Turów" rozpoczęła przygotowania do drastycznych akcji protestacyjnych, w tym o zasięgu międzynarodowym.

Pod koniec lutego Czechy wniosły przeciwko Polsce do TSUE skargę w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. 21 maja TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia.

"Ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła, w dniu 7 czerwca 2021 r., o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. W wydanym dzisiaj (w poniedziałek) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej (...)" – ogłosił TSUE w komunikacie prasowym.

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której "wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r.".

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 8
Niuniu
wtorek, 21 września 2021, 23:16

W Polsce na stałe pracuje obecnie kilka milionów cudzoziemców. Dziś w Warszawie dorywczy pracownik bez kwalifikacji chce na ręke min. 30-50 z na godzinę. Moja firma od miesięcy nie może znaleźć nawet jednego pracownika. Po co Panowie z takim uporem bronicie tej niewątpliwie super ciężkiej, niebezpiecznej i szkodliwej dla zdrowia pracy? Zapraszamy w Polskę. Po co mamy zatrudniać miliny ukraińców. Mamy dobrą pracę dla polskich górników.

środa, 22 września 2021, 21:38

Przecież chodzi o zaopatrzenie w energię. Firma nie może znaleźć ani jednego pracownika? Od miesięcy? To jakaś lipa.

Felicjan
wtorek, 21 września 2021, 18:22

Związkowcy jak zawsze stają na wysokości zadania. Politykowanie, demagogia, ignorowanie faktów, naciąganie faktów, manipulacja danymi, straszenie protestami - brawo!

rmarcin555
wtorek, 21 września 2021, 17:25

Czy po wyjściu z unii górnicy zrezygnują z 13 i 14stek?

środa, 22 września 2021, 21:35

A ty zrezygnujesz z ogrzewania?

keksio
wtorek, 21 września 2021, 14:00

i związkowcy mają rację. W końcu Solidarność energetyczna jest wpisana w traktatach. Gdzie tu jest solidarność energetyczna jeśli wymagają zamknięcia zakładu a po stronie niemieckiej takie same zakłady mogą działać. Gdy beskidzkie lasy gniły z powodu czeskich kwaśnych deszczów, to czesi odszkodowania nie zapłacili.

bbb
wtorek, 28 września 2021, 11:54

Ludzie...ręce opadaj.Przez kilka lat Czesi prosili o rozmowy w sprawie negatywnych wpływów jakie wywołuje nasza kopalnia.Spektakularnie ich olewaliśmy w ramach tak pojętej przez nas solidarności.A teraz płacz ,że nam chcą kopalnie zamknąć.Nie chcą.

Jan z Krakowa
wtorek, 21 września 2021, 18:01

Mają także rację w ogólnym aspekcie całej tej sprawy (cytuję wypowiedź i fragment artykułu): >>"Warto przy tej okazji również rozpocząć dyskusję w naszym kraju nad kosztami i korzyściami płynącymi z obecności Polski w Unii, szczególnie w kontekście czekających Polaków kilkudziesięcioprocentowych wzrostów kosztów energii, które są efektem szalonej unijnej polityki klimatycznej" – napisano w stanowisku Solidarności.<<

Tweets Energetyka24