• Partner główny
    Logo Orlen

Chemia

Synthos planuje nowe inwestycje w moce produkcyjne

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Synthos S.A. planuje budowę nowej instalacji do produkcji XPS (polistyrenu ekstrudowanego), o rocznej wydajności 220 tys. m3. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę. Instalacja powstanie w zakładzie produkcyjnym w Oświęcimiu.

Synthos S.A. jest największym producentem XPS w Europie Centralnej. Od 2012 r. pozostaje liderem na rynku polskim i czeskim w ilości sprzedanych płyt oraz udziałów w rynku. Obecnie łączne moce produkcyjne na instalacjach w Polsce i Republice Czeskiej wynoszą 400 tys. m3 rocznie.

Za realizacją inwestycji przemawia kilka czynników. Najważniejsze z nich to: dobre perspektywy rynkowe, znajomość technologii i rynków, przewaga konkurencyjna wynikająca z integracji surowcowej, możliwości zagospodarowania recyklatów oraz niskich kosztów energii, a także optymalizacja logistyczna.

W procesie produkcyjnym obok tradycyjnego surowca (PS) wykorzystywane będą recyklaty pochodzące z zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw styrenowych, co zgodne jest z koncepcją circular economy i założeniami Strategii dla Plastików Unii Europejskiej.

Rozbudowa mocy produkcyjnych XPS jest odpowiedzią na potrzeby rynku i klientów. Europa Centralna charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu rynku XPS. Tempo wzrostu zapotrzebowania na płyty XPS jest wyższe niż na tradycyjny styropian. Budowa nowej linii produkcyjnej płyt XPS pozwoli na intensyfikację sprzedaży i wzrost udziałów rynkowych szczególnie na rynkach: polskim, czeskim, słowackim i niemieckim.

XPS (polistyren ekstrudowany), sprzedawany pod nawą handlową Synthos XPS Prime, jest nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym, który zdobył szerokie uznanie branży budowlanej, a jego popularność rynkowa stale wzrasta. Polistyren ekstrudowany XPS Prime charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością. Dzięki zamkniętokomórkowej budowie wewnętrznej wykazuje on szereg unikalnych cech, bardzo przydatnych w budownictwie. Oprócz zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, płyty XPS Prime stosowane są do izolacji przy budowie torowisk, parkingów, infrastruktury drogowej i pasów startowych oraz innych nawierzchni, na które wywierany jest duży nacisk.

Synthos planuje dalszą rozbudowę zdolności produkcyjnych do łącznej zdolności 800 tys. m3/rok. Dla dalszej rozbudowy rozważana jest lokalizacja w Czechach.

jw/PAP/Synthos

Komentarze