Reklama

Chemia

O przyszłości branży na V Kongresie Polska Chemia

Fot. Grupa Azoty
Fot. Grupa Azoty

13 i 14 czerwca 2018 w Wieliczce odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia w polskim sektorze chemicznym – V Kongres Polska Chemia. Przez dwa dni ponad 400 uczestników będzie dyskutować o przyszłości branży, wymieniać doświadczenia i szukać optymalnych rozwiązań dla całego środowiska. Partnerem medialnym wydarzenia jest serwis Energetyka24.

Polska chemia to jedna z kluczowych gałęzi naszej gospodarki. Przemysł chemiczny zatrudnia ponad 300 tysięcy osób, a każde nowe miejsce pracy w tym sektorze generuje osiem nowych miejsc pracy w innych branżach. Według szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego w Polsce za 2017 rok wyniosła 230,8 mld złotych.

„Chemia jest tak integralnym elementem naszego życia, że na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak istotną rolę odgrywa i ile branż nie mogłoby się bez niej obejść. Budownictwo, przemysł spożywczy czy medycyna to tylko nieliczne przykłady” - mówi Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński. Zaznacza, że coraz częściej sektor chemiczny postrzegany jest jako branża dbająca o środowisko, promująca innowacyjność, tworząca miejsca pracy, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialna społecznie. ”Polski przemysł chemiczny rozwinął się w takim stopniu, że dzisiaj możemy mówić o nim jako o liderze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” - podkreśla prezes Zieliński.

V Kongres Polska Chemia będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora takie jak: globalne trendy w gospodarce, bezpieczeństwo, inteligentny przemysł, czy digitalizacja i big data.

Uczestnicy debat szukać będą odpowiedzi na kluczowe pytania z zakresu odpowiedzialnego rozwoju, dyskutować o problemach, jakie niosą ze sobą fuzje i przejęcia, oraz o szansach i zagrożeniach gospodarki obiegu zamkniętego.

Wśród tegorocznych panelistów będą przedstawiciele najważniejszych światowych i krajowych firm, z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu oraz przedstawiciele rządu i administracji państwowej, parlamentarzyści, naukowcy, eksperci.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego/jk

Reklama

Komentarze

    Reklama