Reklama

Chemia

Józefowicz: Grupa Azoty świadoma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

„W Grupie Azoty mamy o tyle dobrą sytuację, że zarządy poszczególnych spółek są bardzo świadome wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem”  - oświadczył Wojciech Józefowicz, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT Grupy Azoty.

Ekspert chemicznego giganta, uczestniczący w panelu dyskusyjnym pn. „Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego”, podkreślił, że w ramach Grupy, np. w zakresie automatyki, podejmowanych jest szereg działań zmierzających do walki z cyberprzestępczością. „To obszar, który jest przez nas bardzo mocno analizowany” - mówił.

Specyfika branży chemicznej oznacza, że zagrożenia cybernetyczne związane są nie tylko np. z przepływami finansowymi, ale również z OT - skutki mogą być tutaj nieobliczalne, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzkiego życia. Istotnym zagadnieniem są wg. Wojciecha Józefowicza także kwestie związane z cyberszpiegostwem.

„Podkreśla się zwykle, że w systemach bezpieczeństwa to człowiek jest najsłabszym ogniwem. Dlatego właśnie prowadzimy wiele szkoleń, skierowanych do szerokiego grona odbiorców - zarówno dla zarządów, jak i asystentów, czy całych pionów” - mówił dyrektor.

„Te zagadnienia są bardzo istotne na mapie ryzyk. Nawet jeśli hipotetycznie uznamy, że prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zagrożenia jest niewielkie, to musimy mieć świadomość, że wystarczy jeden incydent i skutki będą poważne. Nie wolno o tym zapominać” - przekonywał Józefowicz.  W GA zajmuje się tym osobny departament, który „kontroluje” całą grupę.

Reklama

Komentarze

    Reklama