Reklama

Chemia

Grupa Azoty: Zysk za rok 2017 wyższy o 55,1% w stosunku do 2016

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Zysk netto Grupy Azoty w 2017 roku wyniósł 489 mln zł i był wyższy w stosunku do 2016 roku o 55,1 proc., a przychody 9,617 mld zł (wzrost rdr o 7,3 proc.) - podała spółka w komunikacie. Wyniki te są zgodne z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami.

Grupa Azoty podała, że zysk EBITDA sięgnął 1,187 mld zł (o 25,2 proc. więcej rdr.), a zysk operacyjny 597,2 mln zł (wzrost rdr o 39,7 proc.). EBITDA z uwzględnieniem wydarzeń jednorazowych wyniosła w 2017 roku 1,26 mld zł, ponad 19 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Po oczyszczeniu wyniku operacyjnego o zdarzenia jednorazowe ujęte w roku 2017 marża EBITDA niemal zrównała się z historyczną marżą zrealizowaną w roku 2015 osiągając poziom 13,1 proc.

W komentarzu do wyników prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki zwrócił uwagę, że działaniom wzbogacającym ofertę dla rolnictwa, zmierzającym do dywersyfikacji źródeł przychodów i rozwijaniu potencjału badawczo-rozwojowego Grupy towarzyszył kluczowy proces konsolidacji wybranych funkcji Grupy. W jego opinii wzrost przychodów oraz wyników operacyjnych w 2017 roku potwierdzają skuteczność realizowanej strategii powiązanej z wykorzystaniem otoczenia makroekonomicznego i rynkowego.

"Nakłady na inwestycje strategiczne w ubiegłym roku po raz kolejny przekroczyły 1 mld zł. Na uwagę zasługuje bardzo bezpieczny poziom zadłużenia ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie ok. 0,3 pozwalający realizować działania rozwojowe i zachować wysokie ratingi kredytowe wśród instytucji finansowych" - powiedział Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie prasowym Grupy Azoty.

"Przy dużych wyzwaniach, jakimi naznaczony był biznes Nawozy-Agro, motorem wyników roku 2017 z pewnością jest segment Tworzyw. Odnotowujemy w nim od kilku kwartałów stały wzrost wolumenów, przy możliwościach generowania wyższych marż poprzez zwiększenie stopnia przetworzenia naszych produktów" - dodał wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku wyniosły 1,069 mld zł przy szacowanym w ubiegłym roku poziomie inwestycji w wysokości ok. 1,3 mld zł. W przypadku niektórych realizowanych zadań inwestycyjnych termin zakończenia realizacji zbiegł się z przełomem roku, co skutkowało rozliczeniem poniesionych nakładów w pierwszym kwartale 2018 roku.

"Będzie miało to wpływ na szacowany CAPEX na rok 2018. Ponadto podczas realizacji zadań w ramach przyznanego budżetu w wielu przypadkach uzyskano kilkuprocentowe oszczędności" - napisano w komunikacie Grupy Azoty.

W komentarzu do raportu rocznego zarząd Grupy Azoty podał, że wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w 2017 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wzrósł o 1,2 proc. wobec roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił również w segmencie Tworzywa o 26,9 proc. oraz w segmencie Chemia o 14,3 proc. W pozostałych segmentach odnotowano spadek poziomu przychodów: w segmencie Energetyka o 4,0 proc. oraz segmencie Pozostałe o 23,5 proc.

Zgodne z wcześniejszymi szacunkami są również wyniki spółek zależnych Grupy Azoty: Zakładów Chemicznych Police i Zakładów Azotowych Puławy.

Grupa Azoty Police wypracowała w 2017 roku 88,5 mln zł zysku netto (+120,8 proc. rdr) i 2,599 mld zł przychodów (+7,5 proc.), zysk EBITDA wyniósł 230,5 mln zł, a zysk operacyjny 128,4 mln zł (+82,7 proc.).

Szacunkowy wynik netto Grupy Azoty Puławy sięgnął w minionym roku 258 mln zł (spadek rdr. o 4,5 proc.), a przychody spółki wyniosły 3,491 mld zł (+4,4 proc.). Wynik EBITDA spółki wyniósł 498 mln zł, z zysk operacyjny spadł o 0,3 proc., do 301,8 mln zł.

Prezes Wojciech Wardacki szacuje, że prowadzony w Grupie Azoty od 7 lat proces integracji przyniósł oszczędności w wysokości co najmniej 710 mln zł. W ramach procesu zakupowego dodatkowe oszczędności sięgnęły 465 mln zł. Głównym ich źródłem były niższe ceny zakupu surowców strategicznych, zwiększenie wolumenu gazu kupowanego na warunkach rynkowych, centralizacja zaopatrzenia w ten surowiec oraz wykorzystanie efektu skali.

Synergie w produkcji i remontach pozwoliły na uzyskanie dodatkowych efektów finansowych w wysokości 170 mln zł.

Wspólne działania konsolidacyjne w obszarze logistyki, takie jak m.in. optymalizacja floty wagonów, zarządzanie flotą transportu bliskiego czy konsolidacja spółek bocznicowych pozwoliły na uzyskanie kolejnych dodatkowych 69 mln zł na poziomie grupy kapitałowej. Wdrożenie wspólnego środowiska informatycznego i aplikacyjnego oraz modernizacja infrastruktury IT pozwalająca na usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej przyniosły 6 mln zł oszczędności.

"Poprawa wyników grupy zwiększyła łączny potencjał spółek z Grupy Azoty do pozyskania finansowania dłużnego. Nastąpiło również obniżenie kosztów finansowych" - powiedział prezes Wardacki.

(PAP Biznes/jk)

Reklama

Komentarze

    Reklama