Reklama

Chemia

Anwil planuje opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego w Porcie Gdańskim

Fot.: Flickr.com
Fot.: Flickr.com

Anwil z Grupy Orlen ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego na terenie Portu Gdańskiego. Oferty w postepowaniu można składać do 22 lipca – poinformowała spółka w opublikowanym w poniedziałek ogłoszeniu.

Anwil wyjaśnił, iż „projektowany Terminal Morski ma służyć do celu przeładunków z transportu kolejowego na transport morski - opcjonalnie samochodowy - produktów, w szczególności nawozów luzem (saletrzaku) oraz magazynowania produktów”.

Jak podała włocławska spółka z Grupy Orlen, zaproszenie do złożenia oferty dotyczy opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego na terenie Portu Gdańskiego w ramach projektu infrastrukturalnego Anwil w lokalizacji Nabrzeże Bytomskie - działka nr 22.

Anwil zaznaczył w opublikowanej dokumentacji, że koncepcja powinna zawierać rozwiązania dotyczące branży drogowej i kolejowej, a także urządzeń i budowli ładunkowych oraz magazynowych, przy czym teren do zagospodarowania to ok. 3 ha.

Według spółki, przetarg realizowany będzie w trybie dwuetapowym - w pierwszym etapie oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej, a drugi etap, po akceptacji przez spółkę ofert technicznych, obejmie - w przypadku oferentów dopuszczonych do dalszej części postępowania przetargowego - złożenie ofert handlowych.

Anwil uściślił w ogłoszeniu na opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego na terenie Portu Gdańskiego, iż termin realizacji prac to 31 grudzień 2019 r.

Z końcem czerwca Anwil podpisał z Tecnimont umowę na budowę instalacji granulacji mechanicznej, która jest drugą z trzech najważniejszych umów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych włocławskiej spółki w obszarze nawozów. Efektem prowadzonych prac – jak informował wcześniej PKN Orlen - będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych segmentu nawozowego w Anwilu o ok. 50 proc. oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

Pod koniec kwietnia 2019 r. włocławski Anwil zawarł umowę z thyssenkrupp Industrial Solutions AG, podmiotem, który wybuduje instalacje kwasu azotowego o wydajności niemal 1300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1200 ton dziennie - w maju wmurowano kamień węgielny pod tę część inwestycji.

PKN Orlen informował ostatnio, iż „uruchomienie przez Anwil trzeciej instalacji nawozowej spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie”. „Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych we włocławskiej spółce wynosi ok. 1,3 mld zł, a jej zakończenie planowane jest do połowy 2022 r.” - podał w czerwcu koncern.

Jak wyliczył wówczas PKN Orlen, „szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA Anwil może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie”.

Produkcję nawozów w Anwilu rozpoczęto tam w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. Z kolei w 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie. W styczniu 2018 r. Anwil informował, iż wyprodukował 30-milionową tonę nawozów azotowych. Spółka podkreślała wtedy, że było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu efektywności produkcyjnej.

Anwil jest także producentem suspensyjnego polichlorku winylu - jedynym w Polsce oraz ósmym w Europie. Polimer wytwarzany tam pod nazwą Polanvil wykorzystywany jest w produkcji profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji, osłon przewodów i kabli elektrycznych, a także drobnego sprzętu medycznego.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama