Reklama

Portal o energetyce

Brak zgody władz na inwestycje KGHM w Kanadzie

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. powziął informację, iż Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu miedziowo-złotowego Ajax zlokalizowanego w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej.

Federalny Minister Środowiska oraz Zmian Klimatu wyraził opinię, że projekt przyniesie znaczące niekorzystne skutki oraz odesłał projekt do Resortu Rybołówstwa i Oceanów Kanady i Resortu Zasobów Naturalnych Kanady. Odpowiedzialne resorty dokonają rewizji sprawy, a rząd federalny (złożony z różnych ministrów federalnych) ostatecznie określi, czy niekorzystne skutki projektu są uzasadnione, tak aby projekt mógł być procedowany pomimo niepożądanego oddziaływania.

 

Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup Ludności Rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych.

 

KGHM Ajax po zapoznaniu się z argumentacją decyzji prowincjonalnej rozważy podjęcie kolejnych kroków, które mogą obejmować wykorzystanie środka odwoławczego w postaci kontroli sądowej sprawy.

 

Ajax to zaawansowany projekt miedziowo-złotowy, którego właścicielem jest KGHM Ajax Mining Inc. (KGHM Ajax), spółka joint venture należąca do KGHM Polska Miedź S.A. (80%) oraz Abacus Mining and Exploration Corporation (20%).

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama