• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Bogdanka szuka młodych talentów. Podpisano listy intencyjne z AGH

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, podpisała listy intencyjne z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), dotyczące zatrudniania najlepszych absolwentów studiów magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz praktyk górniczych dla studentów czterech wydziałów AGH.

LW Bogdanka zobowiązała się zatrudniać corocznie najlepszych absolwentów studiów magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne, kończących studia z wysoką średnią i jednocześnie wyrażających chęć podjęcia pracy w Bogdance. Nad wyborem kandydatów czuwać będzie koordynator wyznaczony przez LW Bogdanka, ściśle współpracujący z władzami wydziału.

Z kolei praktyki wakacyjne będą organizowane dla studentów czterech wydziałów AGH: Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Celem praktyk będzie odpowiednie przygotowanie kadry dla górnictwa podziemnego, a w szczególności podniesienie znajomości Prawa Geologiczno-Górniczego oraz zasad bezpiecznej pracy pod ziemią.

Zobacz także: Bogdanka zwycięzcą w prestiżowym konkursie Green Frog Award

,,LW Bogdanka od wielu lat jest najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Tę pozycję zawdzięczamy przede wszystkim wysokiej kulturze technicznej naszej kadry, dzięki której z sukcesem wprowadzamy i stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania dostępne w światowym górnictwie. Od lat współpracujemy także, poszukując najlepszych dla naszej Spółki rozwiązań, z najważniejszymi w naszej branży ośrodkami naukowymi w Polsce, poprzez partnerstwa naukowe, wspólne publikacje, czy prace badawczo-rozwojowe. Do kluczowych w naszej branży ośrodków naukowych z pewnością zaliczyć należy krakowską AGH, z którą współpracujemy praktycznie od początku funkcjonowania kopalni w Bogdance"powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

,,Podpisane właśnie listy intencyjne, zacieśniające współpracę z AGH, to ważny krok w kierunku utrzymania najwyższej jakości kadry w Bogdance, poprzez zatrudnianie najlepszych absolwentów uczelni, z której wywodzi się wielu naszych obecnych pracowników. To także ważny wkład w dobre przygotowanie kadr dla polskiego górnictwa podziemnego, za które, jako jeden z największych graczy w Polsce, czujemy się współodpowiedzialni" podkreślił prezes Krzysztof Szlaga.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 roku - Wydział Górniczy) jest najstarszym wydziałem AGH i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. Program studiów na wszystkich specjalnościach kierunku Górnictwo i Geologia spełnia wymagania formalnoprawne stawiane inżynierom zatrudnionym tak w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym.

Komentarze