Reklama

Portal o energetyce

Bogdanka prezentuje wyniki finansowe. "Trudna sytuacja na rynku węgla"

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, wypracowała w I połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 843,6 mln zł (mniej o 10,8% niż w tym samym okresie ubiegłego roku). 

Wynik EBITDA wyniósł 291,8 mln zł, EBIT sięgnął 101,3 mln zł, a zysk netto 75,5 mln zł. W samym drugim kwartale, pomimo skonsolidowanych przychodów sięgających 415,3 mln zł, czyli niższych o 10,5% od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego, GK LW Bogdanka wypracowała wyniki na poziomie EBITDA, EBIT i zysku netto lepsze zarówno od osiągniętych w drugim kwartale 2014 roku jak i pierwszym kwartale tego roku. Wyniosły one odpowiednio: EBITDA: 147,4 mln zł, EBIT: 53,2 mln zł, a zysk netto: 42,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację na rynku, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w drugim kwartale oraz pierwszym półroczu tego roku spółka ocenia jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastycznym działaniom (korzystanie od wielu lat z outsourcingu), ścisłej kontroli kosztów etc.

Produkcja węgla handlowego w I połowie 2015 r. wyniosła 3,9 mln ton i była niższa o 8,5% od poziomu osiągniętego w pierwszych 6 miesiącach 2014 r. Zrealizowana w I półroczu 2015 r. sprzedaż wyniosła 3,8 mln ton węgla i była niższa o 0,5 mln ton w ujęciu rok do roku. Spółka elastycznie dostosowywała wielkość produkcji do poziomu sprzedaży. Ten zaś wynikał z harmonogramu dostaw do odbiorców uwarunkowanego z kolei stosunkowo wysokim poziomem zapasów w elektrowniach.

Spółka zakłada sprzedaż węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, przy jednoczesnym zabezpieczeniu mocy produkcyjnych na kolejne lata.

Spółka kontynuuje działania mające na celu dostosowanie działalności do obecnego poziomu wydobycia, dla którego kluczowym czynnikiem są możliwości sprzedaży na coraz trudniejszym rynku. Program dostosowawczy obejmuje optymalizację struktury wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama