• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Bando: Rolą URE jest równoważenie interesów różnych stron

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Rynek mocy, bezpieczeństwo energetyczne Polski, nowe uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej, perspektywy rozwoju ciepłownictwa - to tylko niektóre tematy odbywającego się w dniach 11-12 października br. w Warszawie XIV Kongresu Nowego Przemysłu.

Otwierającą Kongres sesję „Polityka energetyczna Polski” rozpoczęło wystąpienie ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Jednym z tegorocznych prelegentów był tak jak w ubiegłych latach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. Do debaty „Nowe rozdanie na rynku energii. Krajobraz po akwizycjach” zostali zaproszeni także mec. Rafał Hajduk Partner Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Robert Kamiński dyrektor Departamentu Kontroli Koncentracji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Aleksander Śniegocki kierownik Projektu Energia i Klimat WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Zobacz także: URE ostrzega przed nieuczciwymi dostawcami energii

Dyskusja skupiła się na obecnej sytuacji w energetyce w obliczu koncentracji sektora oraz warunków przejęcia aktywów EDF przez PGE. Jeżeli utrzymywana będzie transparentna sprzedaż energii, obrót będzie jawny i przez giełdę, wtedy będziemy mogli mówili tylko o dobrych stronach takiej koncentracji - zauważył Maciej Bando. Uczestnicy debaty podkreślali rolę regulatora rynku energii w sytuacji rosnącej koncentracji rynku. „Na kształt rynku energii obok Urzędu Regulacji Energetyki mają istotny wpływ także pozostali regulatorzy czyli Prezes UOKiK i Komisja Nadzoru Finansowego” – podkreślał Prezes URE.

Mówiąc o roli regulatora, Maciej Bando zwrócił uwagę, że: „rolą URE jest równoważenie interesów różnych stron, czyli znajdowanie kompromisowych rozwiązań, a ochrona konsumenta energii jest domeną działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Zobacz także: Jest decyzja prezesa URE ws. stawek opłat przesyłowych dla Baltic Pipe

Pierwszego dnia odbyła się także sesja pt. „Przyszłość Ciepłownictwa w Polsce”, której uczestnikiem był Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE  Adam Dobrowolski. Podczas debaty zaproszeni goście rozmawiali m.in. o inwestycjach w ciepłownictwie, konieczności dostosowania się do regulacji środowiskowych UE, energii odnawialnej w ciepłownictwie oraz o największych wyzwaniach jakie stoją przed całym sektorem ciepłowniczym i kogeneracyjnym.

Prezes URE został zaproszony także do rozmowy nt. „Inwestycji w dystrybucję i przesyle energii”. Wśród najważniejszych tematów dyskusji znalazły się największe bariery w realizowaniu inwestycji sieciowych oraz źródła finansowania inwestycji w dystrybucję i przesył energii.

Podczas Kongresu analizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, rozmawiano o przyszłości energetyki atomowej w Polsce oraz obiecujących kierunkach aktywności innowacyjnej. Dyskutowano także o zmianach regulacyjnych – przede wszystkim tych będących konsekwencją polityki energetyczno-klimatycznej UE.

Kongres od lat jest ważnym forum otwartej publicznej debaty o przyszłości sektora energii w Polsce. Dwudniowe wydarzenie gromadzi co roku blisko 1000 uczestników. Biorą w nim udział najważniejsze osoby z sektora energii, przedstawiciele rządu, administracji publicznej oraz eksperci.

Zobacz także: Prezes URE ogłosił kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

kn/URE

Komentarze