Reklama

Chemia

Azoty podsumowują półrocze. ,,Wszystkie nasze spółki mają powody do satysfakcji”

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, Grupa Azoty zaprezentowała swoje wyniki półroczne. Według władz Grupy, wszystkie spółki wchodzące w jej skład mają powody do satysfakcji. Widać to po wynikach, które są lepsze niż ubiegłoroczne.

Konferencję otworzył prezes Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki. Wymienił on najistotniejsze wydarzenia dla swojej spółki, które miały miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

,,Zaktualizowaliśmy strategię grupy na lata 2013-2020. Zmieniające się warunki wymusiły weryfikację wielu kwestii. Zapadły decyzje o rezygnacji z wielu inwestycji, takich jak elektrownia w Puławach” – powiedział Wardacki.

,,W tej aktualizacji brało udział szerokie grono pracowników ze wszystkich spółek. Strategię przyjęliśmy na zasadzie posiedzenia rady grupy, na początku kwietnia. Warto zaznaczyć, że została ona przyjęta jednogłośnie” – dodał prezes Azotów.

Wardacki powiedział też, że Grupa pod jego kierownictwem zmniejszyła udział obszaru agro zwiększając część chemiczną. ,,Ta zmiana proporcji to ograniczenie ryzyka koniunkturalnego” – powiedział.

Prezes Azotów wspomniał też o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego zgazowania węgla. Jako potencjalne miejsce zrealizowania tego projektu wymieniono Kędzierzyn.

Zobacz także: Wyniki Grupy Azoty za pierwsze sześć miesięcy 2017 roku

Wardacki mówił też o umowach na dostawy gazu dla swojej spółki. ,,Bardzo ważne jest dla nas korporacyjne zabezpieczenie surowcowe. Kluczowym surowcem jest gaz. Dlatego kwestia uregulowań, zawartych umów była dla nas bardzo istotna i skutkowało to zawarciem w czerwcu umowy na sprzedaż paliwa gazowego z PGNiG” – powiedział.

,,Nie doprowadziliśmy jednak do sytuacji, w której 100% surowca pobieramy z jednego źródła. Jest też pula poza umowami, która daje nam możliwość reagowania na sytuację rynkową” – dodał prezes.

,,Grupa Azoty nie miała ani platformy zakupowej, ani jednolitego regulaminu zakupów. Teraz uruchomiliśmy taką platformę i wprowadzamy jednolity regulamin” – powiedział Wardacki. ,,Każdy podmiot, który działa w określonym obszarze, może brać udział we wszystkich procedurach. Liczymy, że zainteresowane będą podmioty z całej Polski” – dodał.

Jak stwierdził prezes Azotów, trudno porównywać poszczególne spółki wchodzące w skład grupy. ,,Każda z tych spółek ma inną wielkość, inną marżowość produkcji. Możemy porównywać nasze firmy z konkurencyjnymi firmami. W poszczególnych obszarach mamy jeszcze dużo do zrobienia, dostrzegamy to” - stwierdził. Wardacki podkreślił, że praktycznie każda ze spółek ma powody do satysfakcji.

O sytuacji Grupy mówił też Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu. ,,Zbiory w Europie i w Rosji wpłyną pozytywnie na portfele polskich rolników, czyli naszych odbiorców, a więc pośrednio i na nas”.

Łapiński dodał, że w pierwszym półroczu Grupa Azoty oszczędziła na kosztach stałych 30 milionów zł. ,,To efekt optymalizacji i zmian, o których od jakiegoś czasu mówimy. Teraz przekłada się to na wymierne rezultaty” – powiedział.

Reklama

Komentarze

    Reklama