Reklama

Portal o energetyce

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE odbędą się w pierwszym półroczu

Fot. MKiŚ
Fot. MKiŚ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021.

Przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych planowane jest na przełomie maja i czerwca br. Szczegółowy harmonogram aukcji dostępny będzie na stronie URE. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii [1] Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Reklama
Reklama

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. „w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.”. Uzupełnieniem tych regulacji będzie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.”, które obecnie jest na końcowym etapie przygotowań.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje rozwiązania legislacyjne dla całego sektora OZE mając na względzie jego dynamiczny rozwój. Celem działań ustawodawcy i regulatora jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz umożliwienie przedsiębiorcom jak największego zaangażowania w ten obszar. Ogromne zainteresowanie OZE (obrazują to dane dotyczące m.in. przyrostu mocy – moc zainstalowana na koniec stycznia 2021 r. to 12, 690 GW) wskazuje, że działania te są skuteczne i znajdują odzwierciedlenie w realizowanych przez przedsiębiorców projektach. Liczymy, że wynikiem tegorocznych aukcji będzie  dalsza dynamika rozwoju OZE w naszym kraju, co jest szczególnie istotne w czasie transformacji energetycznej i realizacji założeń europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama