Reklama

Atom

Związki zawodowe chcą atomu. Apel do KE

Fot. Unsplash
Fot. Unsplash

Energetyka jądrowa musi zostać uwzględniona w delegowanym akcie europejskiej taksonomii – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 18 związków zawodowych sektora energetycznego z 10 krajów członkowskich UE wezwało we wspólnym liście do „dialogu w celu wykorzystania pełnego potencjału energii jądrowej i zbudowania do 2050 r. efektywnej gospodarczo i sprawiedliwej społecznie Europy bez emisji dwutlenku węgla”. 

W styczniu 13 związków zawodowych z sektora energetycznego i jądrowego wystosowało pismo do Ursuli von der Leyen przekonując, że energia jądrowa musi być częścią europejskiej taksonomii, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Stwierdzili, że wyłączenie energii jądrowej miałoby negatywny wpływ nie tylko na europejski przemysł jądrowy, ale także na branże energochłonne.

Od tego czasu Wspólne Centrum Badawcze UE stwierdziło, że energia jądrowa powinna zostać uwzględniona w miksie energetycznym. Uzgodniono, że istniejące europejskie ramy prawne zapewniają odpowiednią ochronę w zakresie zdrowia publicznego i środowiska w UE. W kwietniu Komisja Europejska ogłosiła decyzję o włączeniu energetyki jądrowej do uzupełniającego aktu delegowanego rozporządzenia w sprawie taksonomii UE, który obejmie również gaz ziemny i technologie pokrewne.

„Unia Europejska w żaden sposób nie może sobie pozwolić na pozbawienie się sprawdzonych i dostępnych rozwiązań niskoemisyjnych, ponieważ dąży do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej i nie chce przegrać walki o przywództwo z USA i innymi państwami” - apelowały związki. Zwróciły również uwagę, że miks energetyczny leży w kompetencjach państw członkowskich, z których każdy ma swój własny kontekst geograficzny, historyczny i przemysłowy, dlatego każde z państw musi indywidualnie dostosować się do transformacji energetycznej i dokonywać własnych wyborów w zakresie technologii. 

Na początku lipca prawie 100 posłów Parlamentu Europejskiego wezwało KE do „podążania za nauką” i włączenia energii jądrowej do taksonomii zrównoważonego finansowania UE. Zgodnie z listem wysłanym do komisarzy i opublikowanym przez europejski organ handlu energią jądrową Foratom, eurodeputowani wzywają ich do „wybrania drogi, którą doradzali im ich eksperci naukowi”, czyli włączenia energii jądrowej do unijnej taksonomii zrównoważonego finansowania.

W marcu przywódcy siedmiu państw członkowskich UE napisali do KE o roli energetyki jądrowej w polityce klimatyczno-energetycznej UE. „Wzywamy Komisję Europejską do zapewnienia, że ​​polityka energetyczna i klimatyczna UE uwzględnia wszystkie ścieżki do neutralności klimatycznej zgodnie z zasadą neutralności technologicznej” – czytamy w liście.

Karol Byzdra

reklama
reklama

Komentarze