Reklama

Atom

Wyciekły szczegóły projektu zielonej taksonomii nt. energii jądrowej i gazu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W Brukseli krąży propozycja włączenia zarówno energii jądrowej, jak i gazu ziemnego do taksonomii zielonego finansowania we wspólnocie.

Tak zwany "non-paper", do którego dotarł portal euractiv.com, określa szczegółowe kryteria techniczne, które należy spełnić, aby gaz mógł zostać zakwalifikowany jako paliwo przejściowe zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania. 

Zgodnie z projektem dokumentu, aby zakwalifikować się jako "zrównoważona" inwestycja, elektrownie gazowe lub instalacje kogeneracyjne nie mogą emitować więcej niż 100 gramów ekwiwalentu CO2 na kilowatogodzinę. 

To konsekwencja deklaracji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała, że władze wykonawcze UE wkrótce przedstawią propozycje dotyczące gazu i energii jądrowej jako część zbioru zasad finansowania ekologicznych projektów.

"Potrzebujemy więcej odnawialnych źródeł energii. Są one tańsze, bezemisyjne i rodzime" - napisała von der Leyen na Twitterze po spotkaniu na szczycie UE dwa tygodnie temu, na którym przywódcy debatowali nad odpowiedzią bloku na rosnące ceny energii.

"Potrzebujemy też stabilnego źródła, jakim jest energia jądrowa, a w okresie przejściowym - gaz. Dlatego wystąpimy z naszą propozycją taksonomii" - dodała.

Gaz jako paliwo przejściowe

Kryterium emisji 100g CO2 jest takie samo jak wcześniejsze propozycje przedstawione w zeszłym roku, które zostały odrzucone jako zbyt rygorystyczne przez grupę 10 progazowych krajów UE, które zagroziły zawetowaniem propozycji. 

Aby uspokoić obawy krytyków, dokument określa dodatkowe kryteria dla elektrowni gazowych, aby zakwalifikować je jako "paliwo przejściowe", wraz z klauzulą wygaśnięcia (do 31 grudnia 2030 r.) dla uruchomienia nowych elektrowni.

Oto kryteria dla elektrowni gazowych kwalifikujące je jako "działalność przejściową": 

- emisje bezpośrednie są niższe niż 340gCO2/kWh, oraz

- emisje roczne są niższe niż 700 kgCO2/kW. 

Kryteria dla zakładów kogeneracyjnych: 

- emisje w cyklu życia są niższe niż [250-270] gCO2e na kWh

- oszczędność energii pierwotnej w wysokości 10% w porównaniu z oddzielną produkcją ciepła i energii elektrycznej. 

Energia jądrowa

„Z inicjatywy Paryża, przedstawiciele podobnie myślących krajów UE spotkali się 18 października, aby przedyskutować kwestię energii jądrowej i gazu ziemnego w kontekście taksonomii” – powiedział Euractiv.com unijny dyplomata. W spotkaniu wzięły udział przedstawiciele: Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Według tego samego źródła dyplomatycznego, uczestnicy omówili kompromisowe propozycje kryteriów technicznych do oceny zrównoważonego rozwoju elektrowni gazowych i jądrowych.

Jeśli chodzi o energię jądrową, dokument bazuje na zaleceniach Wspólnego Centrum Badawczego UE (JRC), które w lipcowym raporcie stwierdziło, że energia jądrowa jest bezpieczna, a zatem kwalifikuje się do przyznania zielonej etykiety w ramach taksonomii. 

W dokumencie nie proponuje się na tym etapie szczegółowych kryteriów zrównoważonego rozwoju, a jedynie dzieli się działalność związaną z produkcją energii jądrowej na cztery kategorie:

- eksploatacja elektrowni jądrowej: produkcja energii elektrycznej, w tym budowa, rozruch, eksploatacja i likwidacja elektrowni jądrowych.

- przechowywanie lub usuwanie odpadów radioaktywnych lub wypalonego paliwa jądrowego (działalność wspomagająca).

- wydobycie i przetwarzanie uranu (działalność wspomagająca).

- przetwarzanie zużytego paliwa jądrowego (działalność wspomagająca).

„Non-paper” powstał po zeszłotygodniowym spotkaniu ministrów ds. energii UE, na którym dwanaście krajów UE opowiedziało się za włączeniem energii jądrowej do taksonomii.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (3)

  1. Pentody

    Może oferta z Korei przyspieszy postanie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce ? Miejmy nadzieję ...

  2. Nysa

    Doprowadzi to Polskę i Polaków do totalnej ruiny.

  3. kk

    Może w końcu ten atom u nas ruszy

Reklama