Reklama

Wiadomości

Przyszłość napędzana atomem. Korzyści dla lokalnej społeczności wg. pełnomocnik rządu

Autor. Karol Byzdra / Energetyka24

Zbudowana infrastruktura oraz usługi będą miały długofalowy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, przynosząc im szereg korzyści i udogodnień – powiedziała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Reklama

Dziś w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisana została umowa między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i Urzędem Morskim w Gdyni na budowę pirsu umożliwiającego rozładunek drogą morską elementów niezbędnych do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Wraz z tą inwestycją została także zapowiedziana budowa nowej linii kolejowej oraz nowej drogi krajowej. Korzyści dla lokalnej społeczności, wynikające z zapowiedzianych projektów, wyliczała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Reklama

Czytaj też

Reklama

„Prowadzimy konstruktywnym dialog z powiatami oraz gminami, w których zapowiedziano realizację inwestycji, obejmując w to również współpracę z marszałkiem województwa oraz wojewodą. Nie tak dawno w Wejherowie miało miejsce spotkanie, na którym spotkały się wszystkie szczeble samorządowe i wspólnie zdeklarowały dużą satysfakcję z planowanych inwestycji" – powiedziała pełnomocnik. Jak dodała, niniejsze inwestycje odgrywają kluczową rolę w powstaniu elektrowni jądrowej, a ich wartość wykracza znacznie poza samą realizację tego przedsięwzięcia. „Zbudowana infrastruktura i usługi będą miały długofalowy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, przynosząc im szereg korzyści i udogodnień" – powiedziała.

Jak stwierdziła, wspólnie na wszystkich poziomach przygotowywany jest kompleksowy program lokalnych inwestycji, przewidujący nawet budowę instytucji publicznych, takich jak komisariat czy ośrodek zdrowia. „Nasze dyskusje nie ograniczają się jedynie do poziomu samorządowego, choć to on najlepiej rozumie lokalne potrzeby. Teraz nadchodzi czas, aby te idee uporządkować i nadać im priorytety na co jest czas końca lipca. Działania te obejmują również współpracę na szczeblu rządowym, aby precyzyjnie określić, które podmioty oddziałują na siebie i w jakim zakresie" – powiedziała pełnomocnik rządu.

Czytaj też

W rozmowie z mediami Łukaszewska-Trzeciakowska dodała, że ważnym aspektem jest także współpraca z inwestorami, którzy w odpowiedzialny sposób zaangażowali się w te inwestycje. „Dążymy do uzyskania nie tylko wsparcia merytorycznego, ale także finansowego. (...) Wszystko po to, aby osiągnąć wspólne cele i zapewnić zrównoważony rozwój dla regionu".

Powołana z początkiem czerwca pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej stwierdziła także, że największe wyzwanie jakie przed nią stoi wraz z nowo objętym stanowiskiem jest przebudowa sieci elektroenergetycznych, tak aby zaktualizowany miks energetyczny znalazł odzwierciedlenie w sieciach od najwyższych napięć aż po te lokalne. Uważa, że konieczne jest także przemodelowanie funkcjonowania rynku energetycznego, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę przesyłową, dostosowując ją do dynamicznych i niesterowalnych źródeł energii.

Reklama

Komentarze

    Reklama