Reklama

Wiadomości

Kanada i Wielka Brytania łączą siły, aby rozwijać technologię fuzji jądrowej

Autor. Twitter / @iaeaorg

Kolejny ważny krok w kierunku rozwoju fuzji jądrowej na świecie. W ubiegłym tygodniu Wielka Brytania oraz Kanada podpisały ramową umowę współpracy w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących tryt jako paliwo w reaktorach fuzyjnych.

Umowa pomiędzy United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) a Canadian Nuclear Laboratories (CNL) zacieśnia współpracę w kluczowych obszarach, w tym w badaniach na technologią, legislację oraz harmonizację przepisów, a także wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych.

Porozumienie to stanowi uzupełnienie protokołu ustaleń podpisanego przez brytyjską Sekretarz ds. Energii Claire Coutinho i kanadyjskiego Ministra Energii i Zasobów Naturalnych Jonathana Wilkinsona podczas ubiegłotygodniowego spotkania ministerialnego Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu.

Czytaj też

Szef UKAEA, Stephen Wheeler, uważa, że energetyka termojądrowa może w przyszłości pokryć część światowego zapotrzebowania na energię w sposób bezpieczny i zeroemisyjny. „Tryt jest kluczowym paliwem dla energii termojądrowej, a opracowanie cyklu paliwowego na skalę komercyjną do obsługi i ponownego przetwarzania tego pierwiastka ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia syntezy jądrowej jako czystego źródła energii” – stwierdził Wheeler. Jak dodał, współpraca między UKAEA a CNL łączy dwa największe i najbardziej doświadczone zespoły badawcze w zakresie technologii przetwarzania trytu.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie prasowym, partnerstwo między stronami skupi się przede wszystkim na efektywnym zarządzaniu obiegiem izotopów wodoru w procesie cyklu paliwa termojądrowego, co ma kluczowe znaczenie dla komercyjnej rentowności technologii fuzyjnej. Głównym zadaniem ma być oddzielenie trytu, nietrwałego izotopu wodoru, od innych izotopów tego pierwiastka w gazach spalinowych w taki sposób, by mógł on zostać poddany recyklingowi oraz wykorzystany ponownie jako paliwo.

Pierwszy projekt w ramach współpracy obejmie analizę próbek materiałów mogących służyć do separacji izotopów w zakładach CNL w Chalk River w Ontario i UKAEA w Culham w hrabstwie Oxfordshire.

Czytaj też

Współpraca między Wielką Brytanią a Kanadą, wzmacniająca brytyjski program Fusion Futures, opiera się na ogłoszeniu brytyjsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w listopadzie 2023 r. Program ten, o wartości 650 mln funtów, umożliwia Brytyjczykom pozostanie liderem w innowacjach poprzez szkolenia oraz zapewnia specjalne finansowanie dla firm zaangażowanych w rozwój syntezy jądrowej.

Porozumienie między Kanadą a Wielką Brytanią stanowi kolejny ważny etap w rozwoju technologii fuzji jądrowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na początku lutego w jednym z największych reaktorów termojądrowych, Joint European Torus (JET) w Oksfordzie, osiągnięto rekordową reakcję termojądrową trwającą przez 5 sekund, podczas której zaledwie 0,2 mg paliwa wytworzono 69 megadżuli energii.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama